Statkraft kjøper åtte solkraftprosjekter fra italienske Solar Utility SpA

24.09.2009 08.00 | pressemelding

(Hamburg, 24. september 2009) Italienske Solar Utility SpA undertegnet i dag en avtale med Statkraft om salg av åtte byggeklare solkraftprosjekter i Puglia-regionen sør-øst i Italia. Prosjektene har en samlet kapasitet på nesten 20 MW og er et første steg mot en felles ambisjon om å utvikle et kraftsenter for fornybar energi i Italia.

Avtalen ble signert og offentliggjort i dag, under den 24. europeiske solenergikonferansen i Hamburg. Avtalen er et første steg i et samarbeid for å utvikle solkraftanlegg i Italia, og omfatter kjøp av åtte byggeklare solkraftprosjekter. Arbeidet med å realisere prosjektene starter umiddelbart med en samlet anbudsrunde for design, innkjøp og bygging av de åtte solparkene.

Avtalen gir Statkraft mulighet til å vokse raskere i det italienske solkraftmarkedet, der en kombinasjon av mye sol og gode markedsutsikter, gjør markedet svært attraktivt for aktører innen fornybar energi. For Solar Utility innebærer avtalen en mulighet til å styrke virksomheten som utvikler av solkraftprosjekter i samarbeid med en solid industriell partner. Samarbeidet vil samtidig gi synergier for begge selskaper.

Solar Utility er et 50/50 joint venture mellom Pirelli Ambiente og Global Cleantech Capital som investerer i solkraftanlegg i samarbeid med eiere av offentlige, private og industrielle bygninger. Solar Utility tilbyr også solkraftanlegg til investorer som ønsker langsiktige, stabile inntekter, basert på det italienske systemet for feed-in tariffer.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.