Statkraft åpner verdens første saltkraftanlegg

24.11.2009 08.00 | pressemelding

Osmotic power plant in Tofte

(Oslo, 24. november 2009) Statkraft åpner i dag verdens første saltkraftanlegg på Tofte i Hurum. Den offisielle åpningen foretas av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Anlegget produserer strøm ved å utnytte energien som oppstår når ferskvann og sjøvann blandes. Saltkraft er en fornybar og utslippsfri energikilde som Statkraft har forsket på i 10 år, og som vil kunne gi et vesentlig bidrag til miljøvennlig kraftproduksjon internasjonalt.

– Her lager vi strøm ved å blande vann! Det viser at løsninger på klimautfordringene kan ligge nærmere enn vi antar, og det gir meg tro på fremtiden, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

– Jeg vil gratulere Statkraft med åpningen av saltkraftprototypen. Nye energiløsninger er helt nødvendige for å møte klimautfordringene, og jeg er glad for at et norsk selskap ligger i front når det gjelder å utvikle fremtidens energiløsninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Vi synes det er storartet at en tung aktør som Statkraft satser på å finne fornybare løsninger. WWF ønsker å jobbe med Statkraft for å sikre at satsingene leverer bærekraft og ikke bare mer kraft, sier generalsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson.

Prototypen på Tofte vil ha begrenset produksjonskapasitet og skal først og fremst brukes til testing og utvikling. På noen års sikt er målet å kunne bygge et kommersielt saltkraftverk.

Det globale potensialet er beregnet til 1600-1700 TWh årlig – tilsvarende 50 prosent av den samlede kraftproduksjonen i EU. Saltkraftverk kan i prinsippet bygges alle steder hvor ferskvann renner ut i havet, det avgir verken støy eller forurensende utslipp og kan integreres i eksisterende industriområder – for eksempel i kjelleren på et industribygg.

Statkraft har forsket på saltkraft siden 1997 og utviklet prototypen i samarbeid med forsknings- og industrimiljøer i flere land. Prosjektet er blitt fulgt med stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, og det ventes en rekke utenlandske gjester til åpningen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.