Ny vindkraftkonsesjon i Skottland

08.09.2009 08.00 | pressemelding

(Oslo, 8. september 2009) Statkraft har fått konsesjon for bygging av et betydelig vindkraftverk i Skottland. Berry Burn Wind Farm kan bli tre ganger større enn vindparken Statkraft er i ferd med å bygge i Wales – og vil kunne forsyne over 43 000 britiske husstander med ren, fornybar energi.

Konsesjonen gjelder Berry Burn Wind Farm som er planlagt i et område ca 12 kilometer sør for byen Forres i Nord-Skottland. Konsesjonen gir rett til å sette opp 29 vindturbiner med en installert effekt på opptil 78,3 megawatt (MW). Til sammenlikning består vindparken som Statkraft i disse dager bygger i Wales av 10 turbiner. Berry Burn kan gi en årlig produksjon på opptil 200 GWh – tilsvarende strømforbruket til 43 000 britiske husstander.

Det er selskapet Catamount Energy Limited som har fått konsesjonen fra den skotske regjeringen. Selskapet eies med like store deler av Statkraft og amerikanske Duke Energy Corporation. Prosjektet vil ha en samlet pris på rundt 985 millioner kroner. Statkraft vil trolig ta en endelig beslutning om investeringen neste år.

– Storbritannia har noen av Europas beste vindressurser og gode rammebetingelser for utbygging av vindkraft. Statkrafts investeringer vil gi god og langsiktig avkastning for selskapet og vår eier staten, samtidig som vi bidrar til mer miljøvennlig kraftproduksjon i Storbritannia, sier Haakon Alfstad, direktør for vindkraft i Statkraft.

Skottlands energiminister Jim Mather hadde følgende kommentar da han ga konsesjonen:
– Det er med stor glede jeg godkjenner ytterligere bruk av våre rike naturressurser, som igjen vil skape arbeidsplasser og sette fart i den grønne energirevolusjonen. Klimaendringsloven vår krever at vi fortsetter å støtte gode prosjekter som kan bidra til å redusere klimautslipp og gjøre Skottland til en global rollemodell for en bærekraftig lavkarbonøkonomi.

Fra før av har Statkraft én vindpark under bygging i Wales og konsesjon for én vindpark i Skottland. I tillegg eier Statkraft og StatoilHydro sammen havvindprosjektet Sheringham Shoal som er under bygging ved kysten av Norfolk i England. Vindparken vil bestå av 88 vindturbiner med en samlet installert effekt på 315 MW.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.