Åpner verdens første saltkraftanlegg

07.10.2009 08.00 | pressemelding

portrait Crown Princess Mette Marit

Kronprinsesse Mette-Marit åpner Statkrafts saltkraftanlegg 24. november. Foto: Jo Michael, Det Kongelige Hoff

Tirsdag 24. november åpner Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit verdens første saltkraftprototyp på Tofte utenfor Oslo.

Anlegget produserer strøm ved å utnytte energien som oppstår når ferskvann og sjøvann blandes. Saltkraft er en fornybar og utslippsfri energikilde som Statkraft har forsket på i 10 år, og som vil kunne gi et vesentlig bidrag til miljøvennlig kraftproduksjon internasjonalt.

– I en tid med store klimautfordringer og økende behov for ren energi, er vi stolte over å kunne presentere en fornybar energikilde som aldri tidligere har vært utbygget. Vi er dessuten takknemlige for at Kronprinsessen vil delta ved denne milepælen i saltkraftutviklingen vår, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Prototypen som åpnes på Tofte i Hurum kommune 24. november, har vært under bygging i over ett år. Anlegget vil ha begrenset produksjonskapasitet og skal først og fremst brukes til testing og utvikling. På noen års sikt er målet å kunne bygge et kommersielt saltkraftverk.

Det globale potensialet er beregnet til 1600-1700 TWh årlig – tilsvarende 50 prosent av den samlede kraftproduksjonen i EU. Saltkraftverk kan i prinsippet bygges alle steder hvor ferskvann renner ut i havet, det avgir verken støy eller forurensende utslipp og kan integreres i eksisterende industriområder – for eksempel i kjelleren på et industribygg.

Statkraft har forsket på saltkraft siden 1997 og utviklet prototypen i samarbeid med forsknings- og industrimiljøer i flere land. Prosjektet er blitt fulgt med stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, og det ventes en rekke utenlandske gjester til åpningen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.