Christian Rynning-Tønnesen ny konsernsjef i Statkraft

12.11.2009 08.00 | pressemelding

Christian Rynning-Tønnesen er ansatt som ny konsernsjef i Statkraft etter Bård Mikkelsen som skal fratre i henhold til sin ansettelsesavtale.

(Pressemelding - Oslo, 12. november 2009) Den nye konsernsjefen kommer fra stillingen som konsernsjef i Norske Skog og vil tiltre 1. juni.

- Det har vært viktig for styret å finne en toppleder for Statkraft som blant annet har solid kompetanse innen energisektoren og internasjonal forretningsvirksomhet, og som kan vise til gode resultater. Denne lederen har vi nå ansatt, sier styreleder Arvid Grundekjøn.

- Jeg kjenner energibransjen både fra innsiden og utsiden og ser på denne jobben som en usedvanlig spennende utfordring. Verden trenger mer fornybar energi samtidig som eksisterende næringsstruktur må utvikles og tilpasses nye rammebetingelser, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Christian Rynning-Tønnesen (50) har vært konsernsjef i Norske Skog fra sommeren 2006 etter at han ble ansatt i selskapet som konserndirektør for finans i begynnelsen av 2005. Tidligere var Rynning-Tønnesen direktør i Statkrafts toppledelse i 11 år, og før det arbeidet han i McKinsey og Esso Norge.

Rynning-Tønnesen er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH).  
 
Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.