Pressemeldinger 2009

 • Statkraft og Elkem samarbeider om energigjenvinning

  25.08.2009 08.00 pressemelding

  Statkraft og Elkem har inngått en samarbeidsavtale om bygging av et nytt energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Thamshavn i Orkanger i Sør-Trøndelag.

 • Statkraft – andre kvartal 2009 - Akseptabelt resultat i urolig marked

  18.08.2009 08.00 pressemelding

  Statkraftkonsernets brutto driftsinntekter økte med 8 prosent i første halvår. Økningen skyldes først og fremst bidrag fra kraftverkene som ble overtatt fra E.ON AG ved årsskiftet. Inntektsøkningen ble likevel mindre enn forventet som følge av sterk nedgang i tyske kraftpriser sammenlignet med samme periode i fjor.

 • Ungt Entreprenørskap, CARE og Kirkens Nødhjelp får millionstøtte fra Statkraftfondet

  14.08.2009 08.00 pressemelding

  Statkraft tildeler Ungt Entreprenørskap, CARE og Kirkens Nødhjelp til sammen tre millioner kroner fra Statkraftfondet.

 • Mindre vann i Pålsbu- og Tunhovdfjorden denne sommeren

  30.06.2009 08.00 pressemelding

  (Rødberg 30. juni 2009) På grunn av mindre nedbør enn forutsett og kravene til minstevannsføring i Numedalslågen, vil det bli mindre vann enn normalt i Pålsbu- og Tunhovdfjorden denne sommeren.

 • Endringer i Statkrafts styre

  30.06.2009 08.00 pressemelding

  Hilde M. Tonne og Bertil Tiusanen ble på generalforsamling i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft AS. Egil Nordvik og Aud Mork trer ut av styret.

 • Statkraft bygger solpark i Italia

  18.06.2009 08.00 pressemelding

  Statkraft bygger sin første solpark. Kraftverket bygges i Latina-regionen, 60 kilometer syd for Roma, og vil stå ferdig i løpet av 2009.

 • Etterlyser vilje til klimaløsninger

  15.06.2009 08.00 pressemelding

  For å unngå flere alvorlige klimaendringer trenger vi en ambisiøs klimaavtale. Det var hovedbudskapet fra Ny-Ålesund-symposiet, som ble avholdt 8.-10. Juni. Statkraft er sponsor for symposiet.

 • Arvid Grundekjøn kåret til årets styreleder

  12.06.2009 08.00 pressemelding

  Statkrafts styreleder, Arvid Grundekjøn, er kåret til årets styreleder av stiftelsen BoardNews i samarbeid med PriceWaterhouseCoopers. Grundekjøn har vært en dyktig pådriver for den internasjonale satsingen til Statkraft og bidratt til at selskapet har fått en ledende rolle på fornybar energi i Europa, heter det i juryens begrunnelse.

 • Fornybar slår knockout på fossil energi

  03.06.2009 08.00 pressemelding

  Fornybare energiformer som vann- og vindkraft står langt høyere i kurs hos det norske folk enn fossil energiproduksjon, selv om den renses for CO2, viser TNS Gallups Klimabarometer.

 • Sekretariatet for Bernkonvensjonen til Smøla vindpark

  03.06.2009 08.00 pressemelding

  Sekretariatet for Bernkonvensjonen vil undersøke om Norge har brutt internasjonale forpliktelser ved byggingen av Smøla vindpark i Møre og Romsdal. Det er særlig hensynet til havørn som skal vurderes.