Statsbudsjettet: Ti milliarder i utbytte fra Statkraft

07.10.2008 08.00 | pressemelding

Regjeringen foreslår at utbyttet fra Statkraft for 2008 settes til ti milliarder kroner, cirka 2,7 milliarder mer enn anslått ordinært resultat for 2008. – Et utbytte på denne størrelsen er ikke i tråd med styrets anbefaling, sier styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn.

Regjeringen foreslår at det for 2008 fastsettes et utbytte på mer enn 100 prosent av ordinært resultat fra underliggende virksomhet. De to siste årene har utbyttet fra Statkraft vært på 6,56 og 5,857 milliarder kroner, som har tilsvart 98 prosent av konsernresultatet.

Nærings- og handelsdepartementet har anslått at Statkraft SF i 2008 vil få et resultat fra underliggende virksomhet, etter skatt og justert for minoritetsinteresser og urealiserte verdiendringer, på 7,5 milliarder kroner. Departementet viser videre til Statkrafts avtale med det tyske energiselskapet E.ON om bytte av eiendeler verdt rundt 36 milliarder kroner, med en bokført gevinst anslått til rundt 18 milliarder kroner, og konkluderer med at ”når den historiske avkastningen nå realiseres gjennom bytteavtalen med E.ON, tilsier det at staten som eier tar ut en del av gevinsten som utbytte”.

– Vi konstaterer at med et utbytte på ti milliarder kroner tas det cirka 2,7 milliarder kroner mer enn anslaget til det ordinære resultatet for Statkraft for 2008. Styret er opptatt av å styrke selskapets forretningsmuligheter, og slik sett er et utbytte på denne størrelsen ikke i tråd med styrets anbefaling. På den annen side registrerer vi at utbyttenivået i statsbudsjettet for 2009 er satt som følge av den svært verdiskapende transaksjonen Statkraft er i ferd med å gjennomføre med tyske E.ON AG, sier styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn.