Statkraft og Boliden Odda inngår industrikraftavtale frem til 2030

23.10.2008 08.00 | pressemelding

(Odda, 23. oktober 2008) Statkraft og Boliden Odda inngår to langsiktige, kommersielle industrikraftavtaler for perioden 2009 til 2030. Leveransen på omlag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998, og befester selskapets rolle som den største og viktigste kraftleverandøren til den kraftkrevende industrien. Som et ledd i avtalen overtar Statkraft aksjene til Boliden Odda i AS Tyssefaldene.

– Avtalen sikrer Boliden muligheten til forutsigbare, langsiktige kraftleveranser til forutsigbare priser til sinksmelteverket i Odda. Dette bidrar naturligvis til å styrke smelteverkets konkurranseevne, sier Svante Nilsson, leder for forretningsområdet Smelteverk i Boliden.

– Vi er svært tilfredse med å inngå enda en kommersiell avtale med kraftkrevende industri i Norge, og på den måten bidra til videre industriell virksomhet, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft.

– Avtalen viser at Statkraft er i stand til å tilby industrien forutsigbare, langsiktige og kommersielle betingelser, noe som er svært viktig når de stortingsbestemte industrikraftkontraktene utløper innen utgangen av 2011.

Statkraft er, og vil være, den største leverandøren av elektrisitet til kraftkrevende industri i Norge, og dermed en viktig samarbeidspartner for industrien.

Boliden Odda sier opp sine nåværende kraftavtaler på myndighetsbestemte vilkår. Selskapet inngår to nye kommersielle kontrakter med Statkraft, for henholdsvis 2009-2020 og 2021-2030. Begge avtalene er på omlag 900 GWh per år.

Statkraft eier kraftanleggene i Tyssedal, men fallrettigheter og kraftverk er leid ut på myndighetsbestemte vilkår til AS Tyssefaldene. Boliden eier 39,88 prosent av aksjene i Tyssefaldene, mens Statkraft eier 20,29 prosent. De resterende aksjene eies av DNN Industrier AS.

Avtalen trer i kraft 01.01.2009, betinget av godkjennelse hos berørte myndigheter.

Boliden er en ledende europeisk metallvirksomhet med kjernekompetanse innenfor prospektering, gruvedrift, smelteverk og gjenvinning. Hovedmetallene er sink og kobber. Andre viktige metaller som utvinnes og fremstilles er bly, gull og sølv. Virksomheten har tre forretningsområder: Marked, Smelteverk og Gruver. Selskapet har ca. 4500 ansatte og en årlig omsetning på ca. SEK 33 milliarder. Aksjen er notert på Large Cap-listen på Stockholmsbørsen og på Toronto Stock Exchange i Canada.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.