Nye opplysninger om antall dødsfall og skadde i SN Power-prosjekt

23.11.2008 08.00 | pressemelding

SN Power, som er 50 prosent eid av Statkraft, har fått ny informasjon om antall dødsfall og personskader ved selskapets deleide vannkraftprosjekt i India.

I forbindelse med SN Powers revisjon av Allain Duhangan-prosjektet 17-22. november, kom det frem at SN Power ikke har fått fullstendig informasjon fra prosjektselskapet om alle dødsulykker som har funnet sted. To dødsfall blant underentreprenører i juni 2008 er tidligere ikke blitt rapportert. SN Power gjennomgår nå prosjektets skadestatistikk og rapportering grundig for å sikre at det ikke er flere tilfeller av manglende rapportering.

Antall omkomne ved prosjektet siden byggestart i 2006 er nå 11, mens det tidligere har vært rapportert 9.
81 personer er blitt skadet slik at de har hatt behov for behandling på poliklinikk eller sykehus.

SN Power har kontinuerlig trappet opp innsatsen for å forbedre HMS- og miljøstyringen ved prosjektet blant annet gjennom å kjøre egne revisjoner og sende egne eksperter for å bistå prosjektet med å heve standarden innen sikkerhetsarbeid og tunnelsikring. Innsatsen styrkes nå ytterligere.
Arbeidet har høyeste prioritet både i SN Power og hos eierne.

Bakgrunn

Selskapet AD Hydro bygger vannkraftverket Allain Duhangan på 192 MW i Nord-India. Norske SN Power er den nest største eieren i prosjektet med 43 prosent, mens indiske NLJ Bhilwara Group eier 45 prosent. De resterende 12 prosent eies av Verdensbankens avdeling for finansiering av private prosjekter, IFC. SN Power eies som kjent 50/50 av Statkraft og Norfund, men partene har en avtale om at Statkraft skal kjøpe seg opp til 60 prosent i SN Power i nærmeste fremtid.