Kraftutspill på klimakonferansen i Poznan

09.12.2008 08.00 | pressemelding

Vi har de lavkarbonteknologiene vi trenger for å kunne unngå klimaendringer, men det trengs et sterkt politisk og offentlig/privat samarbeid for å oppnå rask iverksettelse, konkluderer konsernsjefene for ni selskaper, deriblant Statkraft, i en rapport presentert på FNs klimakonferanse i Polen 8. desember.

Rapporten er utarbeidet i regi av ni kraftselskaper og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Den analyserer hvilke politiske tiltak som må til nasjonalt og internasjonalt for å få tatt i bruk aktuelle teknologiske løsninger i nødvendig omfang.

Ikke mulig uten samarbeid

Å balansere hensyn til forsyningssikkerhet, elektrisitet til akseptabel pris og å motvirke klimaendringer, vil kreve globalt samarbeid. I de kommende tiårene vil det være behov for å doble kraftproduksjonen i verden. Vi i kraftsektoren har stor mulighet for å lede an i å bekjempe klimaendringer. Men vi kan ikke gjøre det alene, vi må ha samarbeid med regjeringer og andre interessenter for å få til løsninger, konstaterer konsernsjefene i de ni selskapene bak rapporten.

Foruten Statkraft, har følgende store og internasjonalt kjente selskaper blant WBCSDs medlemmer innen elektrisitetssektoren, deltatt: ABB, American Electric Power, CLP, EdF, Eskom, GdF Suez, Kansai Electric Power Company og Tokyo Electric Power Company. Til sammen representerer denne gruppen selskaper cirka ti prosent av all installert produksjonskapasitet i verden, og de har mer enn 300 millioner kunder.

Innspill verden rundt

De ni selskapene er spredd verden rundt, og det er en sammensetning som har gjort det mulig å foreta en internasjonal analyse med basis i det store aktører i energisektoren vurderer som realistisk.
Rapporten inneholder en omfattende sammenligning av nåværende og mulige teknologier med en detaljert opplisting av politikk og virkemidler for utvikling og realisering i stor skala.

Rundt 41 prosent av globale, energirelaterte utslipp av CO2, er innen elsektoren. Behovet for nyinvesteringer i denne sektoren frem til 2030, er anslått til 11 600 milliarder amerikanske dollar. Det gir også stor mulighet for å rette investeringene mot lavkarbonteknologier, ble det fremholdt.

Tar beslutninger nå for 40 år

Elektrisitetssektoren preges av langsiktige investeringer. Beslutninger som tas i dag, vil gjelde for rundt 40 år, om ikke lenger, så det er viktig å handle nå. Den finanskrisen vi opplever nå, må ikke få utsette kritiske investeringer i infrastruktur i en tid der de trengs så mye, understreket representanter for de ni selskapene.
Statkraft var representert ved Europa-direktør Oluf Ulseth under lanseringen av rapporten i Poznan.

– Statkraft har deltatt i arbeidet med denne rapporten i snart to år, og den er et aktuelt innlegg i debatten om hva enkeltsektorer kan bidra med. Den understreker hvilken betydning kraftsektoren har for å få ned klimautslippene, sier han.

Hele rapporten kan lastes ned som pdf fra WBCSDs hjemmeside.