Galt om Statkraft og thorium

07.10.2008 08.00 | pressemelding

I NRK Brennpunkt tirsdag 7. oktober skapes det et inntrykk av at Statkraft har en uoffisiell agenda for bygging av thorium-kraftverk i Norge, og at konsernet jobber aktivt for å oppnå støtte for dette. Ingen av delene er riktig og representerer ikke konsernets syn på thorium.

Statkraft har ingen planer om å bygge thorium-kraftverk i Norge. Statkraft har tidligere gjort rede for konsernets holdning til behovet for kompetansebygging om thorium, senest i høringsuttalelsen til det regjeringsoppnevnte Thoriumutvalgets rapport datert 26. mai 2008. Der fremgår det at Statkraft i hovedsak støtter utvalgets innstilling om å øke kunnskapen rundt thorium.

Nødvendig å bygge kompetanse

Det var regjeringen som i sin tid tok initiativ til å få gjennomført en grundig utredning om thorium. Blant annet på bakgrunn av Thoriumutvalgets konklusjoner, betrakter Statkraft det som nødvendig å overvåke og bygge kompetanse om et bredt spekter av mulige fremtidige energikilder. Enda viktigere blir dette når kraftpotensialet har sitt utspring i en ressurs med en stor forekomst i Norge. Thorium representerer én av mange mulige energikilder man etter Statkrafts oppfatning bør tilegne seg kunnskap om.

Utredningsarbeidet fortrenger ikke forskning på fornybare energikilder

Statkraft investerer store ressurser i forskning og utvikling av fornybare energikilder. I perioden 2007-2009 vil Statkrafts forsknings- og utviklingsaktivitet utgjøre ca 500 millioner kroner. Av dette utgjør thorium vel én promille av vår innsats. Statkrafts innsats på thorium er derfor helt marginal i forhold til vår satsing på ren energi.