Pressemeldinger 2008

 • Trondheim Energi åpner Leirfossene kraftverk

  02.10.2008 08.00 pressemelding

  (Trondheim, 2. oktober 2008) Ordfører Rita Ottervik åpner i dag offisielt Leirfossene kraftverk i Sjetnemarka i Trondheim. Det nye kraftverket vil årlig produsere 193 GWh, som dekker strømforbruket til ca 10 000 husstander.

 • Statkraft og Eramet sammen om energigjenvinning

  25.09.2008 08.00 pressemelding

  (Sauda/Lilleaker, 25. september 2008) Statkraft AS og Eramet Norway AS har inngått en intensjonsavtale om å gjenvinne energien fra overskuddsgassen ved smelteverket i Sauda. Prosjektet vil ta vare på energi som i dag går rett til værs, og vil gi mer enn 100 GWh ny elektrisitet per år.

 • Statkraft med beste stand på ONS!

  29.08.2008 08.00 pressemelding

  Statkrafts stand på oljemessen i Stavanger, ONS, ble kåret til årets beste! Statkrafts stand gikk i år helt til topps som den beste blant i alt 1250 utstillere på Offshore Northern Seas, ONS.

 • Statkraft og Agder Energi sammen om vindkraft

  15.08.2008 08.00 pressemelding

  (Oslo, 15. august 2008): Statkraft og Agder Energi signerer i dag en avtale som etablerer selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA. Det nye selskapet skal omfatte alle nye prosjekter innenfor utvikling, utbygging, drift og vedlikehold av vindparker i Norge. Selskapet, som får hovedkontor i Kristiansand, blir den ledende norske aktøren innenfor landbasert vindkraft, med mål om en kapasitet på minst 1500 MW innen 2015.

 • Statkraft - andre kvartal 2008 - Sterk vekst og god drift

  14.08.2008 08.00 pressemelding

  Statkrafts halvårsresultat ble 3218 millioner kroner etter skatt (3056 millioner kroner) , og underliggende halvårsresultat etter skatt ble 4513 millioner kroner (3310 millioner kroner). Resultatet for andre kvartal er preget av urealiserte verdiendringer og endte på -585 millioner kroner etter skatt (450 millioner kroner). Underliggende resultat er imidlertid sterkt, og ble 1570 millioner kroner etter skatt (726 millioner kroner). Resultatene er preget av høyere priser og produksjon sammenlignet med tilsvarende periode i 2007.

 • Driftsstans i Trollheim kraftverk

  28.07.2008 08.00 pressemelding

  Søndag 27. juli kl. 06.50 fekk driftssentralen i Statkraft region Midt-Norge i Gaupne melding om utfall av kraftproduksjonen i Trollheim kraftverk i Surnadal, Møre og Romsdal. Aggregatet i kraftverket stoppa opp, og vassføringa gjennom kraftstasjonen og vasstraumen ut i Surna elv opphøyrde i løpet av relativt kort tid. For å gjenopprette vassføringa i elva nedstraums kraftstasjonen vart tappeluka i Follsjømagasinet straks åpna, men det kunne likevel ikkje forhindre at ein strekning i elva vart nesten tørrlagt i opptil fleire timar tidleg søndag.

 • Statkraft og E.ON har undertegnet en bytteavtale på 4,5 milliarder euro

  24.07.2008 08.00 pressemelding

  Statkraft AS og E.ON AG har signert en endelig avtale som vil posisjonere Statkraft som en ledende aktør innen fornybar energi i Europa. Statkraft overtar fornybar og fleksibel kraftproduksjon samt aksjer i E.ON AG i bytte for aksjer i E.ON Sverige AB. Bytteavtalen har en total verdi på 4,5 milliarder euro.

 • Statkraft får bygge vindpark i Skottland

  19.06.2008 08.00 pressemelding

  (Oslo, 19. juni 2008) Statkraft og den skotske prosjektutvikleren GreenPower har fått konsesjon for å bygge Carraig Gheal wind farm i Skottland. Parken vil bestå av 20 vindmøller med en samlet installert effekt på 60 MW – nok til å forsyne 32 000 skotske husstander med ren, fornybar energi.

 • Statkraft inn i svensk vindselskap

  16.06.2008 08.00 pressemelding

  Statkraft styrker sin posisjon innen vindkraft i Sverige ved å investere i Arise Windpower. Statkraft får en eierandel på 11,8 prosent og en plass i selskapets styre – som ledes av Pehr G. Gyllenhammar.

 • Realfagsamarbeid får støtte fra Statkraftfondet

  09.05.2008 08.00 pressemelding

  (Trondheim/Uppsala, 9. mai 2008) Statkraftfondet tildeler Vitensenteret i Trondheim og Technichus i Härnösand i Sverige 1,5 millioner kroner hver for å inspirere barn og ungdom til å interessere seg for energi og realfag. De to vitenskapsinstitusjonene skal samarbeide om et pedagogisk program som på en ny og opplevelsesrik måte kombinerer teori med praktiske øvelser.