Pressemeldinger 2008

 • Konsesjon for vannkraftutbygging i Albania

  19.12.2008 08.00 pressemelding

  (Tirana, 19. desember 2008) Statkraft og det østerrikske energikonsernet EVN har i dag signert en konsesjonsavtale for vannkraftutbygging med albanske myndigheter. Gjennom etableringen av et 50/50 joint venture-samarbeid skal de to selskapene utvikle et vannkraftprosjekt i Devoll-elven. Utbyggingen er for tiden et av de største vannkraftprosjektene i Europa og vil øke den totale vannkraftproduksjonen i Albania med 20 prosent.

 • Økt produksjon i Høyangervassdraget

  19.12.2008 08.00 pressemelding

  Statkraft Energi AS har i dag fått tillatelse til å bygge Eiriksdal kraftverk i Høyanger kommune i det regulerte og utbygde Høyangervassdraget i Sogn og Fjordane.

 • Kraftutspill på klimakonferansen i Poznan

  09.12.2008 08.00 pressemelding

  Vi har de lavkarbonteknologiene vi trenger for å kunne unngå klimaendringer, men det trengs et sterkt politisk og offentlig/privat samarbeid for å oppnå rask iverksettelse, konkluderer konsernsjefene for ni selskaper, deriblant Statkraft, i en rapport presentert på FNs klimakonferanse i Polen 8. desember.

 • Nye opplysninger om antall dødsfall og skadde i SN Power-prosjekt

  23.11.2008 08.00 pressemelding

  SN Power, som er 50 prosent eid av Statkraft, har fått ny informasjon om antall dødsfall og personskader ved selskapets deleide vannkraftprosjekt i India.

 • Statkraft og Norfund enige om ny eierstruktur i SN Power

  11.11.2008 08.00 pressemelding

  Statkraft AS og Norfund er enige om en ny eierstruktur for SN Power. Statkraft øker sin eierandel fra 50 til 60 prosent ved avtaleinngåelse, med en opsjon på å kjøpe seg videre opp til 67 prosent senest i 2015. Norfund garanteres mulighet til å selge seg helt eller delvis ut i samme periode. Parallelt etableres et eget selskap for satsing i Afrika og Mellom-Amerika, der Norfund går inn som direkte eier sammen med SN Power.

 • Statkraft – tredje kvartal 2008 - Solid resultat

  06.11.2008 08.00 pressemelding

  Statkrafts resultat i årets tre første kvartaler ble 4599 millioner kroner etter skatt (4103 millioner kroner)1 , og underliggende resultat 2 etter skatt ble 5205 millioner kroner (4044 millioner kroner). Resultatet for tredje kvartal endte på 1381 millioner kroner etter skatt (1047 millioner kroner). Underliggende resultat i kvartalet ble 693 millioner kroner etter skatt (734 millioner kroner). Resultatene er preget av høyere priser og produksjon sammenlignet med 2007.

 • Statkraft og Boliden Odda inngår industrikraftavtale frem til 2030

  23.10.2008 08.00 pressemelding

  (Odda, 23. oktober 2008) Statkraft og Boliden Odda inngår to langsiktige, kommersielle industrikraftavtaler for perioden 2009 til 2030. Leveransen på omlag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998, og befester selskapets rolle som den største og viktigste kraftleverandøren til den kraftkrevende industrien. Som et ledd i avtalen overtar Statkraft aksjene til Boliden Odda i AS Tyssefaldene.

 • Thorium-avklaring i Stortingets spørretime

  15.10.2008 08.00 pressemelding

  Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har i Spørretimen i Stortinget onsdag 15. oktober svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, Venstre, om Statkrafts thorium-engasjement. Brustad konstaterer her at Statkraft har besluttet å overføre thoriumprosjektet til en mer generell teknologiovervåkingsaktivitet, og at vurderingene av et eventuelt kjøp av en aksjepost i Thor Energy er avsluttet.

 • Statsbudsjettet: Ti milliarder i utbytte fra Statkraft

  07.10.2008 08.00 pressemelding

  Regjeringen foreslår at utbyttet fra Statkraft for 2008 settes til ti milliarder kroner, cirka 2,7 milliarder mer enn anslått ordinært resultat for 2008. – Et utbytte på denne størrelsen er ikke i tråd med styrets anbefaling, sier styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn.

 • Galt om Statkraft og thorium

  07.10.2008 08.00 pressemelding

  I NRK Brennpunkt tirsdag 7. oktober skapes det et inntrykk av at Statkraft har en uoffisiell agenda for bygging av thorium-kraftverk i Norge, og at konsernet jobber aktivt for å oppnå støtte for dette. Ingen av delene er riktig og representerer ikke konsernets syn på thorium.