Trondheim Energis nye fjernvarmeanlegg offisielt åpnet

28.09.2007 08.00 | pressemelding

Torsdag 27. september ble nye Heimdal varmesentral og ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen offisielt åpnet av ordfører i Trondheim Rita Ottervik.

Det nye forbrenningsanlegget har en årlig kapasitet på inntil 120.000 tonn og tilhørende varmeproduksjon på 40 MW. Levering av restavfall til anlegget vil komme fra Dovre i sør til Saltfjellet i nord.

Trondheim Energi Fjernvarme har i løpet av 25 år bygget opp en omfattende fjernvarmeforsyning i Trondheim. I dag dekker fjernvarme ca 30 prosent av oppvarmingsbehovet i byen – ingen annen by i Norge har en like stor prosentandel.

Totalt er det bygget 10 produksjonssentraler og 150 km fjernvarmenett. Det er tilkoplet om lag 6000 boligkunder og 500 næringskunder. Dette gir en samlet fjernvarmeforsyning på 500 GWh, som igjen tilsvarer ca 30 prosent av oppvarmingsbehovet i Trondheim. Trondheim energi driver også et mindre fjernvarmeanlegg i Klæbu.

-Trondheim kommune og Trondheim Energi har hatt et godt samarbeid i de 25 årene som har gått siden starten på fjernvarmevirksomheten i Trondheim. Jeg er stolt over å kunne kalle Trondheim for Fjernvarmebyen. Trondheim kommune ønsker å stimulere til videre bruk av fjernvarme og få flere områder i Trondheim tilknyttet fjernvarmenettet, sa Rita Ottervik Ordfører i Trondheim da hun åpnet den nye varmesentralen.