Statkraft - Storsatsing på havenergi

06.12.2007 08.00 | pressemelding

I dag inngår Statkraft og NTNU omfattende samarbeid om forskning på havenergi. Målet er å bli Europas ledende kompetanse- og utdanningsnettverk på havenergi. Ledende universiteter i Sverige og Danmark skal også delta i nettverket. Statkraft vil bidra med inntil 80 millioner kroner de første fire årene, og universitetene vil tilføre like mye til sammen.

Forskningssamarbeidet om havenergi omfatter offshore vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. Studier antyder at potensialet for offshore vindkraft er svært stort, og er utpekt som mulig nasjonalt satsingsområde. Forskningsprogrammet innebærer en koordinert innsats for å bidra til modne, lønnsomme og miljømessig forsvarlige teknologier innen havenergi.

- Vi har tro på at havenergi er en del av løsningen på klimautfordringene, og vi har en ambisjon om å ta en ledende posisjon på dette feltet. På denne måten starter vi en dugnad sammen med universitetene som følger opp regjeringens ambisjoner, sier konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft.

Nettverket vil omfatte minst ti doktorgradsstudenter, tre forskningsstillinger og minst ett professorat innen havenergi. Det første professoratet vil komme ved NTNU.

- Denne avtalen er i tråd med universitetets ambisjoner, og jeg anser den som et kraftig og viktig løft i arbeidet med å bygge opp en ledende posisjon innenfor fornybar energi. Potensialet knyttet til havenergi er stort og åpner muligheter både nasjonalt og internasjonalt, sier rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes.

Nettverkspartnerne vil også invitere andre industrielle aktører inn i samarbeidet. Satsingen er planlagt lagt til SFFE (Senter for fornybar energi) ved NTNU og vil bidra til å gi dette senteret en mer synlig og aktiv rolle. Trondheim Energi, som er en del av Statkraftkonsernet, vil lede programmet på vegne av Statkraft.

– Vi bygger nå opp en ressursbase i Trondheim som vil få ansvaret for å sikre at ambisjoner og mål nås. Vi ser frem til en tett og god dialog med både NTNU og de andre universitetene, og er selvsagt stolte over at vi har fått dette ansvaret i konsernet, sier administrerende direktør Bjørn Hølaas i Trondheim Energi.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør NTNU i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, fjernvarme og gasskraft og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner (7,6 milliarder kroner omregnet etter IFRS) og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.