Statkraft og E.ON vil inngå byttehandel til en verdi av 4,4 milliarder euro

12.10.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft AS og E.ON AG har i dag inngått en intensjonsavtale om å la E.ON AG overta Statkrafts eierandel i E.ON Sverige AB (44,6 %) i bytte mot aktiva innen fleksibel kraftproduksjon samt aksjer i E.ON AG. Den samlede verdien av byttehandelen er på 4,4 milliarder euro. En endelig avtale forventes å bli undertegnet i løpet av første kvartal 2008.

– Statkraft vil med dette styrke sin posisjon som en ledende aktør og bli Europas største produsent av fornybar energi. Avtalen vil også styrke vår posisjon som en fleksibel og miljøvennlig kraftleverandør i våre hovedmarkeder, spesielt i Sverige og Tyskland, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

De to selskapene vil arbeide videre med intensjon om å bytte Statkrafts aksjepost i E.ON Sverige AB mot 1/3 av E.ON Sveriges vannkraftverk, aksjer i E.ON AG og anlegg for fleksibel produksjon av gasskraft, vannkraft og fjernvarme hovedsakelig i Tyskland. Aktivaene som omfattes av byttehandelen utgjør en årlig kraftproduksjon på mellom 7 og 8 TWh og inkluderer:

  • svenske vannkraftverk (934 MW) med en middelårsproduksjon på ca. 4,2 TWh
  • et pumpekraftverk (220 MW) og 10 elvekraftverk (42 MW) i Tyskland
  • to gasskraftverk (700 MW) i Tyskland, med tilhørende gasskontrakter og gasslager på opptil 100 mill. sm3/år
  • en kraftavtale i Tyskland på i overkant av 100 MW i 10 år
  • et vannkraftverk i Storbritannia (56 MW)
  • fjernvarmeanlegg i Sverige og Polen

E.ON eier i dag 55,3 % av E.ON Sverige mens Statkraft har en eierandel på 44,6 %. Den foreslåtte transaksjonen vil gjøre Statkrafts betydelige verdiskaping i E.ON Sverige om til strategiske aktiva for videre vekst.

Aksjer i E.ON forventes å utgjøre en betydelig del av transaksjonen og vil tilsvare en eierandel i selskapet på mer enn to prosent. Dette vil gjøre Statkraft til en av de fem største eierne i E.ON. Det nøyaktige antallet aksjer i E.ON og andre aksjerelaterte forhold er ennå ikke avklart.

– Vi ser meget positivt på denne muligheten til å bli en betydelig eier i E.ON ved å omgjøre investeringen vår fra et av E.ONs datterselskap til det børsnoterte morselskapet. Samtidig vil denne nye strukturen gi oss en posisjon med gode muligheter for videre vekst. Prisingen av E.ON Sverige dokumenterer den positive utviklingen vi som eiere har oppnådd de siste elleve årene, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Transaksjonen forventes å være gjennomført i andre eller tredje kvartal 2008 og må godkjennes av relevante myndigheter og styrene til begge selskapene.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.