Statkraft bygger verdens første saltkraftverk

03.10.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft har besluttet å bygge verdens første prototyp av et saltkraftverk. Samtidig økes innsatsen på utvikling av teknologien som Statkraft allerede er verdensledende på. Saltkraft er ren energi, og beregninger viser at teknologien årlig kan bidra med ca 1600 TWh på verdensbasis. Det er 13 ganger så mye kraft som produseres i norske vannkraftverk hvert år.

Prinsippet bak saltkraft er naturfenomenet osmose. Innsatsfaktorene i et saltkraftverk er sjøvann og ferskvann, som skilles med en membran. Ferskvannet vil trenge inn til sjøvannet gjennom membranen, og skaper et trykk som unyttes til kraftproduksjon.

Etter ti år med forskning og utvikling mener Statkraft tiden er moden for å bygge den første prototypen på et saltkraftverk. Dermed intensiveres satsingen og investeringene i utvikling av teknologien. Med denne beslutningen har Statkraft satset mer enn 100 millioner kroner på å utvikle en ny, fornybar energiteknologi. Forskningsarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd.

Det tekniske potensialet for saltkraftproduksjon er anslått til ca 1600 TWh på verdensbasis, ca 200 TWh i Europa og 12 TWh i Norge, eller 10 prosent av dagens kraftproduksjon i Norge. Nyvinningen har allerede fått mye oppmerksomhet i internasjonale fagmiljøer og fagpresse. 

- Vi tar oppgaven med å sørge for ren energi alvorlig, og saltkraft er en meget lovende teknologi som vi er ledende på. Den er ren og utslippsfri, og kan bli konkurransedyktig innen få år, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Prototypen vil gi Statkraft bedre forståelse av saltkraftteknologiens utfordringer og er en nødvendig plattform for videre utvikling av teknologien. Den skal bygges på Hurum i Buskerud, nærmere bestemt på anlegget til papirmasseprodusenten Södra Cell Tofte. Her får saltkraftverket god tilførsel av ferskvann og sjøvann, samt tilgang til etablert infrastruktur. Statkraft er meget tilfreds med lokaliseringen og samarbeidet med en industrivirksomhet med grønn miljøprofil og stort fokus på fornybar energi.

Prototypen kan stå ferdig i løpet av 2008. Saltkraftverket vil produsere fra 2-4 kW.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.