Statkraft åpner Pålsbu kraftverk

09.10.2007 08.00 | pressemelding

I dag åpner Pålsbu kraftverk, som ligger rett innunder Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune. For første gang blir det laget strøm av vannet som renner fra Pålsbudammen til Tunhovdfjorden – nok til å dekke forbruket i 1000 husstander.

I dag åpnes Pålsbu kraftverk offisielt av ordfører Kirsten G. Hovda i Nore og Uvdal kommune og styreleder Arvid Grundekjøn i Statkraft. Pålsbu kraftverk utnytter fallet i den gamle Pålsbudammen, som ligger mellom Pålsbu- og Tunhovdfjorden øverst i Numedalslågen. Kraftverket vil årlig gi ca 22 GWh ny, ren energi, og er et godt eksempel på miljøvennlig opprustning i gamle vannkraftanlegg.

Nytt kraftverk, gamle planer

Planene for kraftverket har eksistert lenge, men først nå har økonomiske og teknologiske forhold gjort det mulig å gjennomføre utbyggingen. Tidligere er det tappet vann fra Pålsbudammen til Tunhovdfjorden uten at energien i vannet er blitt utnyttet. Utbyggingen er i tråd med myndighetenes og Statkrafts ønske om å oppruste og utvide eksisterende vannkraftanlegg.

- Pålsbu kraftverk er et fremtidsrettet prosjekt som viser den nye og miljøvennlige måten å utnytte vannkraften på - skånsomt mot naturen og mer effektivt enn før. Dette kraftverket illustrerer på en god måte at det fortsatt er mye å hente fra våre rene og fornybare vannkraftkilder, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Estetikk og miljø sentralt i utbyggingen

Kraftstasjonsbygget er arkitekttegnet, og det er lagt stor vekt på best mulig tilpassing til den gamle betongdammen. Bygningen er oppført av betongelementer. Øvrige bygningsdeler er holdt i sin naturlige grå materialfarge. Sett ovenfra kan byggets skovlhjulsform gi assosiasjoner til omdreining og drivkraft.

Pålsbu kraftverk er det første vannkraftverket i Norge med miljøtilpassede turbin- og hydraulikkoljer. I forbindelse med kabling og omlegging av linjene for å overføre kraften fra kraftverket, vil flere eksisterende kraftmaster i området bli fjernet.

- Vi bygger og driver våre anlegg slik at samfunnet får mest mulig energi med minst mulige negative virkninger på miljøet, og Pålsbu kraftverk er et synlig bevis på det, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.