SCA og Statkraft inngår avtale om industrikraft

15.09.2007 08.00 | pressemelding

Energiselskapet Statkraft og det svenske hygiene- og papirselskapet SCA har inngått en langsiktig industrikraftavtale. Avtalen innebærer at Statkraft årlig vil levere 500 GWh kraft til SCAs svenske virksomhet innen skogindustri. Avtalens varighet er 10 år.

- Vi er svært tilfreds med å ha en profesjonell og konstruktiv samarbeidspartner i SCA. Vi har lykkes med å finne gode, langsiktige løsninger for begge selskaper. Avtalen er et viktig skritt mot et velfungerende nordisk marked for langsiktige kontrakter til industrien, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft.

- Vi er også svært fornøyde, sier Kenneth Eriksson, VD i SCA Forest Products. Vi har oppnådd en flerårig avtale om kraftleveranser til en konkurransedyktig pris, og det er av stor betydning for utviklingen av vår skogindustri i Sverige. Vi ser det også som verdifullt for svensk industri generelt at en ny, tung kraftleverandør etablerer seg i Sverige.

Den nye langsiktige kraftavtalen muliggjør en lønnsom investering i ny produksjon av mekanisk papirmasse ved Ortvikens pappersbruk. Investeringen er på ca 800 millioner svenske kroner og vil bli gjennomført i løpet av våren 2009.

Samtidig med inngåelsen av kraftavtalen, har Statkraft og SCA i dag signert en avtale om samarbeid om utvikling av vann- og vindressurser i Sverige (se egen melding).

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA er et globalt forbrukervare- og papirselskap som utvikler, produserer og markedsfører produkter for personlig hygiene, husholdnings- og toalettpapir, emballasjeløsninger, trykkpapir og trelast. SCA omsetter for drøyt 101 milliarder svenske kroner i året, og hadde i begynnelsen av 2007 om lag 51.000 ansatte. SCAs svenske industrivirksomhet har et årlig kraftforbruk på nesten 3 TWh. Det største kraftforbruket står Ortvikens pappersbruk i Sundsvall for. Fabrikken produserer papir til avis- og magasinproduksjon og forbruker 1,8 TWh årlig.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.