Kongen åpner Statkrafts første gasskraftverk i Tyskland

16.10.2007 08.00 | pressemelding

Kong Harald åpner Statkrafts første gasskraftverk i Tyskland onsdag 17. oktober. Kraftverket i Knapsack utenfor Köln blir Statkrafts første utenfor Norden. Den installerte effekten er 800 MW, nesten det dobbelte av gasskraftverket på Kårstø.

I forbindelse med statsbesøket til Tyskland denne uken vil H.M. Kong Harald V stå for den offisielle åpningen av gasskraftverket i Knapsack onsdag ettermiddag.

Åpningen er en milepæl for Statkraft på flere måter. Kraftverket er selskapets første kraftverk på kontinentet, og det er dessuten Statkrafts første kraftverk som benytter naturgass som energikilde.

- Åpningen av gasskraftverket i Knapsack er en viktig milepæl for Statkraft. Egen produksjonskapasitet på kontinentet vil styrke vår krafthandelsvirksomhet og gir oss et solid fotfeste i et stadig mer åpent kraftmarked, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Forrige uke ble det også klart at Statkraft planlegger å bytte selskapets aksjepost i E.ON Sverige til blant annet kraftverk i Sverige og Tyskland. Blir avtalen gjennomført vil Statkraft disponere kraftverk i Tyskland med en samlet effekt på nærmere 2000 MW innen ett år. Statkraft vil dermed ha en sterk posisjon som en fleksibel og miljøvennlig kraftleverandør i det tyske markedet.

Størst og først av gasskraftverkene

Kraftverket i Knapsack er utstyrt med to gassturbiner og én dampturbin som til sammen gir en installert effekt på 800 MW. Ved full drift har kraftverket kapasitet til å produsere 6 TWh elektrisk kraft årlig – nok til å dekke strømforbruket i 1,2 millioner tyske hjem. Det tilsvarer fem prosent av det totale strømforbruket i Norge.

Byggingen ble påbegynt sommeren 2005. Det har gått med ca 1, 5 millioner arbeidstimer for å ferdigstille kraftverket, som er bygget med beste tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet. Kostnaden for kraftverket er ca. 400 millioner euro.

Kraftverket i Knapsack er det først ferdigstilte av to gasskraftverk som Statkraft bygger i Tyskland. I Herdecke nær Dortmund bygges et gasskraftverk med en kapasitet på 400 MW. Statkraft eier 50 prosent av dette kraftverket sammen med det tyske selskapet Mark E. I tillegg eier Statkraft 50 prosent av Naturkraft, som bygger et 418 MW gasskraftverk på Kårstø. Nye gasskraftverk i Tyskland vil først og fremst erstatte langt mer forurensende kullkraft. Gasskraftverk bygd med dagens best tilgjengelige teknologi halverer CO2 utslippet i forhold til kullfyrte kraftverk.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.