Pressemeldinger 2007

 • SCA og Statkraft går sammen om storsatsing på fornybar energi

  14.09.2007 08.00 pressemelding

  SCA og Statkraft etablerer et felles selskap for å satse på fornybar energi i Sverige. Planene omfatter utbygging av syv vindparker i Västernorrland og Jämtland i Sverige. Om anleggene blir bygget vil de årlig kunne produsere omlag 2,8 TWh fornybar energi. Dette vil medføre en investering på ca 14 mrd norske kroner. Planene omfatter også mulige vannkraftprosjekter i Sverige.

 • Statkraft ber EU innføre et europeisk marked for grønne sertifikater

  12.09.2007 08.00 pressemelding

  EU Kommisjonen arbeider i disse dager med hvordan målene for 20 prosent fornybar energi i 2020 skal nås, og Statkraft ønsker som en stor europeisk aktør innen fornybar energi å gi et bidrag til utformingen av EUs politikk på dette området. Statkraft presenterer i dag et posisjonsnotat om et europeisk grønt sertifikatmarked for EU Kommisjonen.

 • Statkrafts vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord er igjen åpnet for alminnelig ferdsel.

  29.08.2007 08.00 pressemelding

  Statkraft har nå gjenåpnet sine tre vindparker for alminnelig ferdsel. Publikums adgang til parkene ble stengt mandag fordi en vindmølle i USA hadde havarert, og årsaken til ulykken ikke var kjent.

 • Student vant elbil i konkurranse om ren energi

  28.08.2007 08.00 pressemelding

  En student på Ås i Akershus har vunnet Statkrafts konkurranse om ren energi.

 • Vindparker midlertidig stengt for alminnelig ferdsel

  27.08.2007 08.00 pressemelding

  Statkrafts vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord er fra og med i dag midlertidig stengt for alminnelig ferdsel. Statkraft har i dag besluttet midlertidig å stenge sine tre vindparker for alminnelig ferdsel. Grunnen er at en vindmølle i USA har havarert, og årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

 • Fond skal sikre historisk trallebane

  17.08.2007 08.00 pressemelding

  Statkraft gir 5 millioner kroner til opprettelsen av et grunnfond som skal sikre videre drift av Mågelibanen ved Tyssedal i Hardanger. Trallebanen er et attraktivt kulturminne fra kraftutbyggingen tidlig i forrige århundre, og brukes i dag blant annet som transportmiddel til fjellet av hytteeiere og turgåere.

 • Siri Hatlen til Statkraft

  17.08.2007 08.00 pressemelding

  Siri Hatlen (50) er ansatt som konserndirektør i Statkraft AS med ansvar for forretningsområdet Ny energi. Hun vil tiltre i løpet av høsten.

 • Statkraft – 2. kvartal 2007

  16.08.2007 08.00 pressemelding

  Svakere andre kvartal, men tilfredsstillende halvårsresultat

 • Halvårsresultatet 2007 fremlegges 16. august

  24.07.2007 08.00 pressemelding

  Statkrafts halvårsresultat for 2007 offentliggjøres gjennom presse- og børsmeldinger og på konsernets websider 16. august klokken 08:00. Pressekonferanse holdes ved hovedkontoret på Lilleaker klokken 09:00.

 • Oljelekkasje i Kolsi kraftverk i Finland

  13.07.2007 08.00 pressemelding

  En lekkasje i Kolsi kraftverk i Finland torsdag 12. juli, førte til at 2 kubikkmeter hydraulikkolje rant ut i elven Kokemäenjoki. Vannkraftverket eies og drives av Statkraft Suomi Oy. Den finske redningstjenesten har konkludert med at den tyntflytende oljen ikke skal samles opp, da den vil fordampe og forsvinne i løpet av kort tid.