Pressemeldinger 2007

 • Statkraft - Storsatsing på havenergi

  06.12.2007 08.00 pressemelding

  I dag inngår Statkraft og NTNU omfattende samarbeid om forskning på havenergi. Målet er å bli Europas ledende kompetanse- og utdanningsnettverk på havenergi. Ledende universiteter i Sverige og Danmark skal også delta i nettverket. Statkraft vil bidra med inntil 80 millioner kroner de første fire årene, og universitetene vil tilføre like mye til sammen.

 • Statkraft – 3. kvartal 2007 - Tilfredsstillende resultat

  01.11.2007 08.00 pressemelding

  - Konsernet oppnår et tilfredsstillende resultat i årets tre første kvartaler, til tross for lave priser. Dette skyldes god finansiell handel, økte resultatandeler fra tilknyttede selskaper og god drift, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen.

 • Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø åpnet

  01.11.2007 08.00 pressemelding

  Norges første kommersielle gasskraftverk ble åpnet 1. november av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Kraftverket på Kårstø i Rogaland er bygget og skal drives av Naturkraft. Selskapet eies av StatoilHydro og Statkraft.

 • Kongen åpner Statkrafts første gasskraftverk i Tyskland

  16.10.2007 08.00 pressemelding

  Kong Harald åpner Statkrafts første gasskraftverk i Tyskland onsdag 17. oktober. Kraftverket i Knapsack utenfor Köln blir Statkrafts første utenfor Norden. Den installerte effekten er 800 MW, nesten det dobbelte av gasskraftverket på Kårstø.

 • Statkraft og E.ON vil inngå byttehandel til en verdi av 4,4 milliarder euro

  12.10.2007 08.00 pressemelding

  Statkraft AS og E.ON AG har i dag inngått en intensjonsavtale om å la E.ON AG overta Statkrafts eierandel i E.ON Sverige AB (44,6 %) i bytte mot aktiva innen fleksibel kraftproduksjon samt aksjer i E.ON AG. Den samlede verdien av byttehandelen er på 4,4 milliarder euro. En endelig avtale forventes å bli undertegnet i løpet av første kvartal 2008.

 • Statkraft åpner Pålsbu kraftverk

  09.10.2007 08.00 pressemelding

  I dag åpner Pålsbu kraftverk, som ligger rett innunder Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune. For første gang blir det laget strøm av vannet som renner fra Pålsbudammen til Tunhovdfjorden – nok til å dekke forbruket i 1000 husstander.

 • Statkraft bygger verdens første saltkraftverk

  03.10.2007 08.00 pressemelding

  Statkraft har besluttet å bygge verdens første prototyp av et saltkraftverk. Samtidig økes innsatsen på utvikling av teknologien som Statkraft allerede er verdensledende på. Saltkraft er ren energi, og beregninger viser at teknologien årlig kan bidra med ca 1600 TWh på verdensbasis. Det er 13 ganger så mye kraft som produseres i norske vannkraftverk hvert år.

 • Trondheim Energis nye fjernvarmeanlegg offisielt åpnet

  28.09.2007 08.00 pressemelding

  Torsdag 27. september ble nye Heimdal varmesentral og ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen offisielt åpnet av ordfører i Trondheim Rita Ottervik.

 • Statkraft vant Farmandprisen 2007

  18.09.2007 08.00 pressemelding

  For tredje året på rad vant Statkraft Farmandprisen for beste årsrapport i klassen for ikke børsnoterte selskap. Det er første gang noen vinner statuetten tre ganger på rad.

 • SCA og Statkraft inngår avtale om industrikraft

  15.09.2007 08.00 pressemelding

  Energiselskapet Statkraft og det svenske hygiene- og papirselskapet SCA har inngått en langsiktig industrikraftavtale. Avtalen innebærer at Statkraft årlig vil levere 500 GWh kraft til SCAs svenske virksomhet innen skogindustri. Avtalens varighet er 10 år.