Velkommen til åpen dag

05.12.2006 08.00 | pressemelding

Vi inviterer studenter til en presentasjon av Statkraft onsdag 3. januar 2007 kl. 09.00-12.00.

Ulike forretningsområder i konsernet blir blant annet presentert.

Høres dette spennende ut, meld deg på apendag@statkraft.com innen 1. januar 2007.