Vær forsiktig i nedtappede magasin

21.08.2006 08.00 | pressemelding

På grunn av en snøfattig vinter og nedbørssvikt sommerhalvåret er flere av Statkrafts vannmagasin kraftig nedtappet sensommeren 2006. I enkelte magasin kan dette skape vansker for fiskere, jegere og andre som ferdes med båt på magasinene, både når det gjelder tørrlagte båtutsett og navigasjon blant grunner og skjær. Situasjonen er vanskeligst i enkelte magasin i Telemark og Troms.

Vinteren 2005/2006 gav bare 50 prosent av normal snømengde i fjellet. Nedbøren i vår og sommer har også sviktet slik at tilsiget til magasinene i Norge de første syv månedene i 2006 bare har vært 75 prosent av normalt. Samtidig har etterspørselen i kraftmarkedet vært høy. Situasjonen har gjort at flere magasin nå er relativt kraftig nedtappet. Selv om Statkraft holder seg innenfor gjeldende lover og regler, er flere av magasinene under det som er vanlig på denne årstiden. Det kan skape utfordringer for de som bruker båt. I magasinene Songavatn i Telemark og Altevatn i indre Troms er situasjonen vanskeligst.

Altevatn

Altevatn er en mye brukt transportetappe for hyttefolk, jegere og friluftsinteresserte, og sensommeren er høysesong for båttrafikk i dette magasinet.
- Vannstanden i Altevatn uvanlig lav for årstiden. Men det er fortsatt råd å sette båter utpå og komme seg innover. Det er også en merket rute for båttrafikken. Denne ruten vil bli forbedret i samarbeid med Bardu Jeger og Fisk, hvor det er bestilt flere merker og lysbøyer. Det skal også trykkes et kart over vannet hvor merkebøyene er plassert. Dette kartet vil bli mangfoldiggjort slik at brukerne kan ta med seg en kopi når de ferdes på Altevatn. Man bør som alltid være forsiktig og ta det pent innover, sier kraftverkssjef og administrativ leder for kraftverksgruppe Narvik, Roar Blomstrand.

Båtutsett i Region Øst

For Songa er tidspunktet ekstra uheldig da reinsjakta og småviltjakta nærmer seg. Det er ventet mange jegere som vanligvis bruker Songa til transportetappe på veg inn i jaktterrenget. De fem siste kilometerne i nordvestlig ende (gml Vrålsbuvatn) er nå ufarbart for båt. Fra Smerhelleren må folk ferdes videre til fots. Regiondirektør i Statkraft Region Øst, Rolf Normann, sier at folk som skal ferdes med båt på Songa må være forsiktige.
- Vi synes det er veldig synd at jegere og fiskere og andre som bruker båt får problemer i våre magasiner. Det er svært utfordrende å ferdes på Songa i år, noe vi selv har erfart da våre egne folk nylig gikk på grunn da de skulle forsøke å finne en farbar rute i det nå ukjente farvannet, sier Normann. Han forsikrer likevel at Statkraft vil sikre fungerende båtutsett ved den lave vannstanden.

Sjøfly alternativ

- Vi har en forpliktelse til å sikre fungerende båtutsett i Songamagasinet ved alle vannstander så lenge båttrafikk er mulig. Det skal vi holde, men det er mulig vi må flytte båtutsettet til oppstrøms for hoveddammen i sørenden av Songa, sier Normann.
For de som vanligvis bruker Songa til transportetappe i forbindelse med jakt, kan det være en ide å vurdere lufttransport fra Haukeliseter.

Statkraft gir ellers følgende informasjon om situasjonen på Songa:

- En terskel utenfor det tradisjonelle båtutsettet i Trolldalen kan komme til å stenge båtutsettet ved lavere vannstand. Båtfolk som skal ta opp eller sette ut båtene senere kan da benytte eventuelt alternativt utsett ved hoveddammen.
- Det er ikke råd å komme lenger nord enn til Smørhelleren, ved inngangen til Vrålsbuvatn.
- Det vil trolig fortsatt bli tapping av Songa i dagene fremover og med mindre det kommer store mengder nedbør vil vannstanden fremdeles synke.

Ellers i Telemark er det støpt forlengede båtutsett i Bordalsvannet og Bittdalsvannet, slik at det er råd å komme ut med båt under de rådende vilkår. Ved Mårvatn er moloen og bryggen i ferd med å bli vanskelig å bruke. Det vil bli etablert et provisorisk bryggeanlegg med avskjerming på utsiden av moloen dersom dette inntreffer.

Også lavt i Buskerud

I Buskerud er det hovedsaklig Pålsbu- og Tunhovddammen som merker det sviktende tilsiget denne sommeren. Særlig i Pålsbudammen er det nå lav vannstand for årstiden, men også her vil båtutsettene fungere som forutsatt.

På grunn av den uvanlige kombinasjonen av svikt både i snømengder på vintertstid og nedbør i vår og sommer er det ved inngangen av august 2006 mindre vann både i de regulerte og uregulerte vassdragene i Norge. Statkraft holder seg innenfor de bestemmelser som gjelder for reguleringshøyden i alle sine magasiner. Det tappes aldri mer enn det bestemmelsene gir rom for.