Statkraft styrker kommunikasjonsarbeidet

07.11.2006 08.00 | pressemelding

Hanne Aaberg har fra og med 1. november tiltrådt i en nyopprettet stilling som informasjonsdirektør i Statkraft.

Aaberg skal lede kommunikasjonsavdelingen i en tid hvor konsernet er inne i en spennende og viktig utvikling både i Norge og utlandet.

Samtidig tiltrer informasjonssjef Knut Fjerdingstad i en nyopprettet funksjon som ansvarlig for presse- og mediekontakt i Statkraft.