Statkraft med egen foss til Oljemessen

21.08.2006 08.00 | pressemelding

Oljemessen i Stavanger er verdens nest største i sitt slag. Statkraft er med for tredje gang, og kommer til å prege messen med flere seminarer og en stand som blant annet inneholder en gedigen jordklode, massasjestoler og en digital foss i helfigur!

Interessen både fra bransjen og media internasjonalt er rekordstor i forkant av ONS 2006. Publikumsrekorden fra forrige messe (35 000) ser ut til å bli grundig slått.

Statkrafts medarbeidere på ONS. Fra venstre; Petter Hersleth, Karl Ystanes og Kristina Schaathun, Lars A. Rooth, Stein Erik Skilhagen, Henriette Amundrustad.

Løsninger for Europa

Hovedtema for årets ONS-messe er ”Bridging the Energy Gap”. Deltagerne utfordres til å komme med sine vinklinger på det fremtidsrettede temaet. Statkraft har valgt å si noe om hvordan man kan balansere dagens energiproduksjon opp mot et stadig økende energibehov samtidig som presset på miljøet og klimaet på kloden vår tvinger frem alternative løsninger.
- Statkraft er et energiselskap, med et tydelig budskap om at fremtidens energiløsninger må være bærekraftige. Vi ønsker å tydeliggjøre at gapet mellom energiproduksjonen og energibehovet bare kan tettes på en forsvarlig fremtidsrettet måte gjennom det gamle miljømantraet: Tenk globalt – handle lokalt. For Statkrafts vedkommende vil ”lokalt” i denne sammenheng være europeisk. Vi tilbyr løsninger for Europa, som samtidig har en heldig effekt på det globale klimaet. Våre løsninger gir en absolutt miljøgevinst gjennom de fornybare energikildene vind, vann og nye fornybare kilder som salt- og tidevann. Gasskraft, som vi også satser på, gir en relativ gevinst da denne energikilden er mindre forurensende enn alternativ som olje og kull i kraftproduksjon, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.
- ONS skal benyttes til å befeste posisjonen vår som en ansvarlig ressursforvalter og en ambisiøs miljøvennlig utfordrer i det europeiske energimarkedet. Vi legger vekt på at det bare kan bygges bro over den voksende energikløften på en bærekraftig måte dersom man forstår at miljøutfordringen virkelig er global. Samtidig er det viktig å forstå hvor og hvordan man kan bidra til å løse utfordringen, sier Mikkelsen.

Digital hjørnestein

Statkrafts hovedbudskap for ONS 2006 sammenfattes på følgende måte: "Solutions for Europe – Global responsibility”. I tillegg til egne seminar og konferanser, blant annet sammen med ungdomspolitikere, kommer Statkraft forhåpentligvis til å gjøre seg bemerket i oljebyen med en mildt sagt luftig stand. Hjørnesteinen i Statkraft skal illustreres med et 3 x 10 meter bredt digitalt vannfall som bakvegg på standen. For å få frem poenget med at alle samfunn rundt i verden bor på samme klode, vil det henge en kjempemodell av jorden over standen. Statkraft vil for øvrig presentere sine energiprosjekter under utvikling, blant andre saltkraft og tidevann.
Statkraft er en av 10 nominerte til Innovation Award for saltkraftprosjektet.

Kanskje kommer…

På tirsdag vil standen vår få fint besøk, da kronprins Haakon Magnus har meldt sin ankomst. Flere i Statkraft har jobbet lenge for at vi skal gjøre et best mulig inntrykk under ONS-messen. Som nevnt har Statkraft to seminarer i sammenheng med messen. Det første er en energipolitisk rundebordskonferanse for ungdomspolitikere hvis moderparti er representert på Stortinget. Det andre seminaret er om gasskraft, hvor Statkraft i samarbeid med Naturkraft vil belyse forskjellige aspekter av gasskraft i Norge og Europa.
I tillegg blir det sosiale sammenkomster der det blir anledning til å møte andre med tilknytning til energibransjen.