Statkraft inngår ny kraftkontrakt med Eramet i Sauda og Porsgrunn

04.07.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 4. juli 2006) Statkraft Energi AS og Eramet Norway AS har i dag inngått en langsiktig avtale om kraftleveranser fra 2011 til og med år 2020. Leveransen som er på ca. 9 TWh over hele avtaleperioden, dekker hoveddelen av forbruket ved Eramets smelteverk i Sauda og Porsgrunn. Eramet sier samtidig opp sine myndighetsbestemte kraftavtaler i Porsgrunn og i Sauda og satser i stedet på en kommersiell løsning i samarbeid med Statkraft.

- Vi er tilfreds med å få på plass en ny, markedsbasert kraftavtale til Eramets industrielle virksomhet i Norge, sier konserndirektør Jørgen Kildahl. Han understreker at avtalen gir Eramet forutsigbarhet med hensyn til strømutgiftene frem til 2020 og dekker selskapets behov på en bedre måte enn de gamle avtalene.

- Vi ser det også som positivt at kraftvolumene i de myndighetsbestemte avtalene som nå sies opp, fortsatt vil bli benyttet til industriell virksomhet i Sauda og Porsgrunn, men nå som del av en kommersiell løsning, sier Kildahl.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.