Statkraft AS - Svartisen kraftverk ute av drift i flere måneder

03.11.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 3. november 2006) Et av Norges største kraftverk, Svartisen i Glomfjord i Nordland kommer til å være ute av drift i lang tid som følge av en alvorlig skade. Det er andre gang siden august kraftverket havarerer, og det vil trolig ikke være i produksjon igjen før om 4 til 5 måneder.

- Havariet skaper en ulykkelig situasjon både i form av overløp av vann og store kostnader. Aggregatet må demonteres og store deler av statoren må repareres. Våre folk har arbeidet på skift siden august for å få anlegget i gang igjen. Nå venter nye 4 til 5 måneder med skiftarbeid. Vi mobiliserer alt som er mulig av intern og ekstern kompetanse for å gjøre driftstansen så kort som mulig, sier konserndirektør for produksjon og marked Jørgen Kildahl.

Orkan er årsaken

Det første havariet skjedde 20. august. Kraftverket ble satt i drift igjen 21. oktober, men havarerte på nytt etter bare noen få dager. Årsaken til begge havariene har vært sterk varmeutvikling i statoren, som er en sentral del i aggregatet.

Skadene oppsto i forbindelse med en kraftig orkan i januar. Hyppige kortslutninger i sentral-nettet utsatte aggregatet for store påkjenninger og skader. Statkraft vil bestille en ny stator som har en leveringstid på om lag to år. Det er derfor viktig at det lykkes med å reparere den gamle i mellomtiden.

Mer vannføring

Produksjonsstansen i kraftverket vil føre til økt vannføring og unormale forhold i vassdragene i reguleringsområdet til Svartisen kraftverk. Informasjon om disse forholdene vil bli gitt gjennom media og direkte til de som blir berørt, etter hvert som konsekvensene blir avklart. Den oppståtte situasjonen vil føre til et inntektstap for eierne på flere hundre millioner kroner.

Fakta om Svartisen

Svartisen Kraftverk ble idriftsatt i 1993. Installasjonen består av ett aggregat på 350 MW. Middelårsproduksjon for kraftverket er 2,2 TWh, tilsvarende årsforbruket til om lag 110 000 husstander, mens kapasitet for magasinet Storglomvatn er 3,5 mrd m3 som tilsvarer 4,9 TWh. Kraftverket eies av Statkraft med 70% og Nordland Fylkeskommune 30%.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.