Statkraft AS - Svartisen kraftverk utvides

06.12.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 6. desember 2006) Svartisen kraftverk i Nordland får installert et nytt aggregat. Dermed blir effekten i kraftverket nesten fordoblet. Dette vil bidra til å sikre kraftforsyningen - også i Midt-Norge.

- Beslutningen er basert på vurderinger av pris og behov for fleksibel kraftproduksjon i årene som kommer. Med et nytt aggregat på plass blir vi mindre sårbare samtidig som kraftforsyningen forbedres i hele landsdelen, men også i Midt-Norge, sier Jørgen Kildahl, konserndirektør for produksjon og marked i Statkraft.

Havari

Svartisen kraftverk har vært rammet av uhell og driftsstans det siste året. Aggregatet ble utsatt for store påkjenninger som følge av hyppige kortslutninger på sentralnettet under en orkan i januar i år. Skadene førte til et havari første gang i august og etter kort drift enda et havari 24. oktober. Årsaken til begge havarier har vært sterk varmeutvikling i statoren - en sentral del i aggregatet. Kraftverket er i dag ute av drift og vil trolig være det i om lag fire måneder til.

Svartisen kraftverk ble satt i drift i 1993 med ett aggregat på 350 MW. Samtidig ble tunnelveier og bygningstekniske forberedelser gjort klart for enda ett aggregat.

Middelårsproduksjon for kraftverket i dag er 2,2 TWh, tilsvarende årsforbruket til om lag 110 000 husstander. Kraftverket får vann fra Storglomvatn som er et av Norges største magasiner. Det har en kapasitet på 3,5 mrd m3 som tilsvarer 4,9 TWh. Kraftverket eies av Statkraft med 70 prosent og Nordland fylkeskommune med 30 prosent.

Ferdig 2009?

Det nye aggregatet er planlagt med en installert effekt på 250 MW og vil dermed bli noe mindre enn det som er der i dag. Det vil kunne produsere kraft tilsvarende forbruket til om lag 75 000 husstander.

- Det er selvsagt en forutsetning at de nødvendige tillatelser og konsesjoner er på plass, men i utgangspunktet ble disse klarert da Svartisen kraftverk i sin tid ble bygget. Dessuten ønsker vi en avklaring fra Statnetts side med hensyn til linjekapasiteten og den forbedrede tørrårssikring som aggregatet kan innebære, sier Kildahl som estimerer at det nye aggregatet kan være i drift i løpet av 2009.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til nærmere 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på 91 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Bulgaria skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.