Statkraft åpner Kjøllefjord vindpark og planlegger mer vindkraft i Finnmark

10.10.2006 08.00 | pressemelding

(Kjøllefjord/Oslo, 10. oktober 2006)I dag åpner Kjøllefjord vindpark i Finnmark. Statkraft lanserer samtidig planene for den hittil største vindparken på land i Norge. Nordkyn vindpark kan hvis den blir bygget, produsere elektrisitet til over 130 000 norske husstander - fire ganger så mye som Alta kraftverk.

- Potensialet for vindkraft i Norge er stort. Vi har noen av de beste vindressursene i Europa, ikke minst i Finnmark. Prosjekter som Kjøllefjord og Nordkyn vindparker kan bidra til å stadfeste Norges posisjon som en ledende nasjon innen utviklingen av fornybar energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Nordkyn vindpark er planlagt i Lebesby og Gamvik kommuner i Finnmark. Anleggets tekniske potensial er en installert effekt på inntil 750 MW og en årlig gjennomsnittsproduksjon på 2,6 TWh. En melding på vindparken er sendt NVE i dag.

Blant forutsetningene for å realisere Nordkyn vindpark er lokal støtte, forsterket sentralnettforbindelse mellom nord og sør, samt økonomiske rammevilkår som gir lønnsomhet.

Kjøllefjord vindpark åpnes i dag

Kjøllefjord vindpark, som åpnes i dag av tidligere nærings- og handelsminister Odd Eriksen, ligger på Gartefjellet syd for Kjøllefjord i Lebesby kommune. Her er det gunstige vindforhold og god avstand til bosetting. I utforming og plassering av vindparken er det lagt stor vekt på miljøhensyn. Oppslutningen om vindkraftanlegget lokalt er god.

Anlegget har en samlet installert effekt på 39,1 MW og består av 17 vindturbiner. Vindparkens årlige strømproduksjon blir cirka 150 GWh. Det tilsvarer strømforbruket i cirka 7 500 norske husstander. Utbyggingskostnaden er drøyt 400 millioner kroner, og prosjektet har mottatt 83 millioner kroner i støtte fra Enova.

- Åpningen av Kjøllefjord vindpark er en følge av bred og tung satsing i Statkraft på nye, miljøvennlige energiløsninger, sier Bård Mikkelsen. Kjøllefjord vindpark vil være et positivt bidrag i Statkrafts satsing på å bli ledende i Europa på miljøvennlig energi. Vindkraft er fornybar energi, og kraftproduksjonen avgir ingen forurensende utslipp verken til jord, luft eller vann.

Flere vindparker

Kjøllefjord vindpark er Statkrafts fjerde store vindkraftutbygging. Den første var byggetrinn 1 av Smøla vindpark (40 MW), som ble åpnet høsten 2002. Hitra vindpark (55 MW) åpnet i oktober i 2004, og byggetrinn 2 av Smøla vindpark (+110 MW) ble åpnet i fjor høst. Med Kjøllefjord vindpark i drift vil Statkrafts vindparker til sammen produsere cirka 750 GWh (244,1 MW). Det tilsvarer elektrisitetsforbruket til cirka 37 500 norske husstander. Dermed er Statkraft på god vei mot målet om at selskapets vindparker skal produsere til sammen 2 TWh årlig innen 2010. Det vil dekke strømbehovet til cirka 100 000 husstander. Investeringene i de tre vindparkene beløper seg til vel 2,1 milliarder kroner.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.