Pressemeldinger 2006

 • Kranselag for Statkrafts gasskraftverk ved Köln i Tyskland

  30.06.2006 08.00 pressemelding

  (Oslo, 30. juni 2006)Statkraft feiret i går kranselag sammen med 450 bygningsarbeidere ved gasskraftverket i Knapsack ved Köln. Ni måneder etter at grunnsteinen ble lagt står kraftverksbygningene ferdige. De er nå klare til å ta i mot de store gass- og dampturbinene. Anlegget blir et moderne 800 MW gasskraftverk som gir Statkraftkonsernet tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet.

 • Ny informasjonsdirektør i Statkraft

  20.06.2006 08.00 pressemelding

  Hanne Aaberg er ansatt som informasjonsdirektør i Statkraft.

 • Statkraft og Elektroprivreda Srbije innleder samarbeid i Serbia

  12.06.2006 08.00 pressemelding

  Statkraft og det serbiske kraftselskapet Elektroprivreda Srbije (EPS) skal samarbeide om å identifisere felles forretningsmuligheter. Samarbeidet omfatter både energihandel og ny vannkraftproduksjon i Serbia.

 • Statkraft - første kvartal 2006 - Solid resultat

  11.05.2006 08.00 pressemelding

  (Oslo, 11. mai 2006) Høy kraftproduksjon og gode kraftpriser i markedet ga Statkraft et solid resultat i første kvartal og betydelig bedring fra første kvartal i 2005. I tillegg gikk netto finanskostnader ned, og resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte. Kvartalsresultatet ble 4.044 mkr før skatt (2.472 mkr) og 2.868 mkr etter skatt (1.739 mkr).

 • Statkraft åpner for jakt og fiske på sine eiendommer

  07.04.2006 08.00 pressemelding

  (Oslo, 7. april 2006) Statkraft har inngått et samarbeid med Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) som skal sikre allmennheten tilgang og rettigheter til jakt og fiske på kraftselskapets mange eiendommer. Ordningen skal gjennomføres og driftes i samarbeid med de lokale medlemsforeningene i NJFF. Statkraft eier om lag 2500 eiendommer, har rettigheter til om lag 120 000 da utmark, og 11 fiskeretter i magasiner og elver. Dermed er Statkraft en av Norges største eiendomsforvaltere.

 • Statkraft og Elektropriveda Crne Gore skal samarbeide om vannkraftutvikling i Montenegro

  28.03.2006 08.00 pressemelding

  (Oslo, 28. mars 2006) Statkraft og det montenegrinske kraftselskapet Elektropriveda Crne Gore (EPCG) har inngått en intensjonsavtale om samarbeid i den montenegrinske kraftbransjen. Hensikten er å identifisere muligheter for ny vannkraftproduksjon i Montenegro.

 • Innovasjonsdirektør på plass i Statkraft

  14.03.2006 08.00 pressemelding

  Sverre Gotaas (46) er ny innovasjonsdirektør i Statkraft. Han får ansvaret for teknologiutvikling og for innovasjonsprosesser.

 • Fjerde kvartal og foreløpig årsresultat: 2005 ble et rekordår

  16.02.2006 08.00 pressemelding

  Høy kraftproduksjon også i 4. kvartal ga Statkraftkonsernet en fortsatt god resultatfremgang. Inntektene fra finansiell krafthandel var betydelige, finanskostnadene ble redusert, og det ble resultatført en kompensasjon for terminering av en avtale om salg av grønne sertifikater. Kvartalsresultatet ble 3.106 mkr før skatt (1.793 mkr) og 2.085 mkr etter skatt (2.054 mkr). Samlet for 2005 ble resultatet 8.449 mkr før skatt (4.630 mkr) og 5.620 mkr etter skatt (4.415 mkr).

 • Innsats for barn og miljøvennlig energi belønnes med 5 millioner kroner fra Statkraftfondet

  03.02.2006 08.00 pressemelding

  (Oslo, 3. februar 2006) Statkraftfondet tildeler Den Norske Turistforening, Redd Barna, KFUM-KFUK speidere, Naturvernforbundet og Blekkulfs Miljødetektiver til sammen 5 millioner kroner for å spille på lag med naturen. Det er andre gang Statkraft støtter samfunnsnyttige formål gjennom Statkraftfondet.