Statkraft - Europas største vindpark på land åpnet

27.09.2005 08.00 | pressemelding

(Smøla/Oslo, 27. september 2005) Gro Harlem Brundtland åpnet i dag andre byggetrinn av Smøla vindpark. Med totalt 68 vindmøller er anlegget Europas største på land med en årlig kraftproduksjon på 450 GWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til 22.500 norske husstander.

- Det kan ikke være tvil om at vindkraft er miljøvennlig. Utbyggingen av Smøla vindpark er et skritt i bærekraftig retning, sa Gro Harlem Brundtland i sin åpningstale.

- Vi ser nå omfattende resultater av vår offensive satsing på ny, miljøvennlig energi. Smøla vindpark er Europas største vindpark på land. Den er nesten tre ganger så stor som Hitra vindpark, som var Norges største da vindparken sto ferdig i 2004. Nå har vi også begynt byggingen av Kjøllefjord vindpark i Finnmark. Med disse tre vindparkene er vi nesten halvveis mot vårt mål om å bygge 2 TWh lønnsom vindkraft innen 2010, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. Investeringene i de tre vindparkene beløper seg til vel 2,1 milliarder kroner.

Vindkraftkommunen Smøla

Med en samlet effekt på 150 MW står de 68 vindturbinene i Smøla vindpark for mer enn halvparten av den installerte effekten i norske vindkraftanlegg. Smøla kommune har vært en viktig pådriver for utbyggingen og fylkestinget i Møre og Romsdal har gitt sin støtte. Oppslutningen om vindkraftanlegget blant befolkningen på Smøla etter at første byggetrinn var ferdig, er svært god. 80 prosent er positive til vindparken. I driftsfasen vil vindparken sysselsette 2-3 medarbeidere lokalt.

- Smøla er blitt Norges vindkraftkommune nummer én. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan energiutbygging kan gjennomføres skånsomt for naturen - og på lag med lokale interesser, sier Bård Mikkelsen.

Rager høyt

Vindmølletårnene er 70 meter høye. Rotoren har en diameter på 83 meter og hver vindmølle veier vel 260 tonn. Hver av turbinene i byggetrinn 2 har en installert effekt på 2,3 MW, mot 2 MW i byggetrinn 1. De 20 vindmøllene i første byggetrinn av Smøla vindpark ble åpnet av kong Harald i september 2002.

Totalt har Smøla vindpark hatt en kostnadsramme på 1,3 milliarder kroner. Statkraft har inngått en avtale med det nederlandske selskapet Nuon om salg av de grønne sertifikatene som er knyttet til produksjonen fra vindparken. I tillegg har ENOVA bidratt med totalt 138 millioner kroner i investeringsstøtte.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.