Statkraft bygger vindpark i Finnmark

21.09.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 21. september 2005) Styret i Statkraft har i dag besluttet å bygge Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune. Byggingen tar til umiddelbart. Når anlegget står ferdig neste høst, blir det Statkrafts første vindpark i Finnmark. Vindparken vil få en samlet installert effekt på inntil 40 MW. Årlig produksjon vil bli ca 155 GWh, nok til å forsyne ca 6.000 husstander med strøm.

­- Vindkraftplanene i Finnmark gjør at vi for alvor er i ferd med å bli en vindkraftnasjon. Byggingen av Kjøllefjord vindpark er en følge av bred og tung satsing i Statkraft på nye, miljøvennlige energiløsninger, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. - Kjøllefjord vindpark vil være et positivt bidrag i Statkrafts satsing på å bli ledende i Europa på miljøvennlig energi. Vindkraft er fornybar energi, og kraftproduksjonen avgir ingen forurensende utslipp verken til jord, luft eller vann.

Miljøvennlig prosjekt

Kjøllefjord vindpark er planlagt på Gartefjellet syd for Kjøllefjord i Lebesby kommune. Her er det gunstige vindforhold og god avstand til bosetting. I utforming og plassering av vindparken er det lagt stor vekt på miljøhensyn.

Anlegget vil ha en samlet installert effekt på inntil 40 MW. Antall vindmøller vil være avhengig av hvilken type og størrelse som velges. Vindparkens årlige strømproduksjon blir ca 155 GWh. Det tilsvarer strømforbruket i ca 6.000 husstander.

Mølletårnene blir 70 meter høye. Rotoren får en diameter mellom 76 og 110 meter, avhengig av mølletypen som velges. Vindkraftverket vil kunne gi 60 årsverk regionalt i anleggsfasen. I driftsfasen vil vindparken sysselsette 2-3 medarbeidere lokalt.

Byggingen tar til umiddelbart. Det vil først bli bygget anleggsvei frem til vindparkområdet. Utbyggingskostnadene er i overkant av 400 millioner kroner, og prosjektet har mottatt 83 millioner kroner i støtte fra Enova.

Flere vindparker

Kjøllefjord vindpark er Statkrafts fjerde store vindkraftutbygging. Den første var byggetrinn 1 av Smøla vindpark (40 MW), som ble åpnet høsten 2002. Hitra vindpark (55 MW) åpnet i oktober i fjor, og byggetrinn 2 av Smøla vindpark (+110 MW) åpnes av Gro Harlem Brundtland 27. september i år.

Med Kjøllefjord vindpark i drift neste høst vil Statkrafts vindparker til sammen produsere ca 750 GWh. Det tilsvarer elektrisitetsforbruket til 37.500 husstander. Dermed er Statkraft på god vei mot målet om at selskapets vindparker skal produsere til sammen 2 TWh innen 2010. Det vil dekke strømbehovet til ca 100.000 husstander.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.