Samarbeid om forretningsutvikling i russisk vannkraft

16.11.2005 08.00 | pressemelding

Statkraft, Hydro OGK og det norsk-russiske selskapet Rosnor Energo undertegnet 10. desember en intensjonsavtale om videre samarbeid i den russiske vannkraftsektoren.

I avtalen, som ble undertegnet av konsernsjef i Statkraft Bård Mikkelsen, adm. dir. i Hydro OGK Vjatseslav Sinyugin og adm. dir. i Rosnor Energo Ragnar Ottosen, går partene inn for å analysere mulighetene for ytterligere undersøkelse og kartlegging av de russiske vannkraftressursene. Partene skal også vurdere teknologisamarbeid og utveksling av markedskunnskap for å forbedre utnyttelsen av produksjonsanlegg for vannkraft.

Videre utredninger av bygging av vannkraftverk er planlagt, inkludert bruk av norsk kapital.

- Denne intensjonsavtalen er et viktig signal om vår interesse i det russiske markedet. Både Statkraft og Hydro OGK er ledende aktører innen vannkraft og krafthandel, og fremstår her som gode strategiske partnere,» sier Bård Mikkelsen.

- Den undertegnede intensjonsavtalen er svært positiv ikke bare for Hydro OGK, men også for hele den russiske elkraftindustrien. Den viser at utenlandske investorer er meget interessert i sektoren,» sier Vjatseslav Sinyugin.

- Den russiske føderasjonen har antakelig verdens største potensial for investeringer i fornybar energi. Denne avtalen mellom to ledende kraftprodusenter er et svært viktig skritt i retning av å styrke den fornybare energiens rolle i verden,» sier Ragnar Ottosen.

Om selskapene:

Statkraft har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Det føderale vannkraftselskapet Hydro OGK ble stiftet i desember 2004 under reformen i den russiske elkraftindustrien. Når reformen er fullført – ved utgangen av 2006 – vil Hydro OGK disponere cirka 50 russiske vannkraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 23 GW.

Rosnor Energo, stiftet i 2003, er et felles russisk-nordisk rådgivnings- og investeringsselskap. Selskapets mål er å utnytte verdifull erfaring som en plattform for samarbeid over grensene for å fremme investeringer i den russiske energisektoren.