Oluf Ulseth Europa-direktør i Statkraft

21.12.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 21. desember 2005) Oluf Ulseth (39) er ansatt som direktør i Statkraft AS med ansvar for europeiske spørsmål.

- Det som nå skjer i det europeiske kraftmarkedet er både viktig og spennende. Med utgangspunkt i Statkrafts posisjon som miljøvennlig energiprodusent foreligger det interessante muligheter som jeg ser frem til å ta fatt på, sier Ulseth.
Oluf Ulseth er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har de siste fire årene vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Tidligere har Ulseth hatt flere lederstillinger i Storebrand ASA, der han blant annet var direktør med ansvar for strategi.

Ulseth vil tiltre stillingen i Statkraft 18. april 2006. Dette er i tråd med vedtak i det statlige karanteneutvalget om overgangen fra Olje- og energidepartementet til Statkraft.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.