Bredt samarbeid om utvikling av vindmøller til havs

13.10.2005 08.00 | pressemelding

Statkraft, Shell Technology Norway og Lyse har i samarbeid med Norges Forskningsråd og SWAY A/S etablert et forskningsprosjekt for å utvikle havbaserte vindmøller.

De fire aktørene vil bruke til sammen 11 millioner i et tre-årig forskningsprosjekt. Målet er å utarbeide en teknologi for vindmøller til havs som er lønnsom og kan være konkurransedyktig med landbaserte møller. Teknologiselskapet SWAY AS, som har spesialisert seg på havbasert teknologi, skal utføre forskningsarbeidet. - SWAY har bakgrunn fra den norske offshoreindustrien som har spesialisert seg på utvikling av offshore vindkraftteknologi, sier daglig leder i selskapet, Eystein Borgen. I følge Borgen har selskapet utarbeidet et patentert og økonomisk konkurransedyktig vindkraftsystem som i løpet av tre års utvikling er designet for å motstå og dra nytte av naturkreftene langt til havs på dypt vann i Nordsjøen, et område som representerer noen av de hardeste klimatiske vind- og bølgeforhold i verden.

Hensikten med å gå til havs er kombinasjonen av mulighet for å benytte større arealer, enklere transport og montasje og dessuten få en høyere produksjon. Vindmølleparker til havs finnes i dag allerede på grunt vann i Danmark, Sverige og Storbritannia. For å kunne foreslå konkrete plasseringer av vindmølleparker langt fra land langs Norges kyst, vil det være viktig å tidlig vurdere forhold som øvrig skipstrafikk og eksisterende fiskeriområder slik at potensielle konfliktsituasjoner unngås.

- Havmøller kan gi opp til 50 % mer vindenergi  pr enhet enn landbaserte møller. Dessuten vil havmøllene være mindre synlige og det vil være mulig å unngå konflikter rundt natur og friluftsliv, sier Lyses produksjonsdirektør Arne Aamodt. Aamodt mener det er viktig å se på flere muligheter for utbygging av ren og fornybar energi. - Det er viktig å gå inn på et tidlig stadium med utarbeidelse av en teknologi som kan bli kommersiell interessant. Det kreves imidlertid en betydelig utvikling av teknologien før den kan tas i bruk.

Både Lyse, Statkraft og Shell har søkt om bygging av nye landbaserte vindmølleparker og mener havbaserte parker må vurderes som et supplement i framtida.