Pressemeldinger 2005

 • Teknisk svikt i Trollheim kraftverk forårsaket at lakseyngel døde:

  26.08.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft vurderer reserveaggregat for å forhindre gjentakelse

 • Statkraft i andre kvartal 2005: Fortsatt høy kraftproduksjon og gode resultater

  18.08.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 18. august 2005) Statkraftkonsernets resultat i andre kvartal var positivt påvirket av fortsatt høy kraftproduksjon. Inntektene fra finansiell krafthandel var betydelige og finanskostnadene ble redusert. Resultatet ble trukket noe ned av kostnadsføring av engangsposter. Kvartalsresultatet ble 1 554 mkr før skatt (511 mkr) og 891 mkr etter skatt (334 mkr). Samlet for første halvår ble resultatet 4 026 mkr før skatt (2 633 mkr) og 2 630 mkr etter skatt (1 825 mkr).

 • Statkraft inngår langsiktig kraftkontrakt med industriselskap i Mo i Rana

  04.07.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft Energi AS og Rio Doce Manganese Norway AS har i dag inngått en langsiktig avtale om kraftleveranser til og med år 2020. Leveransen på totalt ca. 7 TWh dekker hovedparten av forbruket ved metallverket i perioden. I tillegg til kraftleveranser er partene enige om et nært industrielt samarbeid.

 • Statkraft kjøper vannkraftproduksjon i Sverige og Finland

  01.07.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 1. juli 2005) Statkraft og det svenske energikonsernet Sydkraft har i dag inngått avtale der Statkraft overtar 24 vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh.

 • Statkraft bygger stort gasskraftverk nær Köln i Tyskland

  27.06.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 27. juni 2005) Statkraft har besluttet å bygge og drive et moderne 800 MW gasskraftverk i Knapsack utenfor Köln i Tyskland. Konsernets tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet øker dermed betraktelig. Gasskraftverket i Knapsack er det andre Statkraft planlegger i Tyskland. De to nye kraftverkene vil styrke konsernets internasjonale handelsvirksomhet.

 • Nye styremedlemmer i Statkraft

  22.06.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 22. juni 2005) Adm. direktør Gunn Wærsted og rådgiver Olav Fjell ble på ordinært foretaksmøte i Statkraft SF i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS. De overtar etter Rebecca Selvik og Erik Nygaard som trer ut av styret.

 • Hydrogensenter etableres i Trondheim

  02.06.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft, Statoil og Det Norske Veritas – en slagkraftig allianse med sterke faglige miljøer - planlegger å etablere et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen på Tyholt i Trondheim. Partnerne vil utvikle miljøvennlige, lønnsomme og sikre løsninger for produksjon av hydrogen til drift av kjøretøy og til kombinert kraft- og varmeproduksjon.

 • Statkraft investerer i gasskraft i Tyskland

  27.05.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 27. mai 2005) Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E skal bygge et nytt og moderne gasskraftverk i Herdecke i Tyskland. Med denne investeringen får Statkraft tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet. Dette vil bidra til å styrke konsernets handelsvirksomhet i Europa.

 • Tvillingkraftverk åpnet av statsministeren

  14.05.2005 08.00 pressemelding

  (Tyssedal/Oslo, 14. mai 2005) Statsminister Kjell Magne Bondevik åpnet i dag Statkrafts to nye småkraftverk i Hardanger. Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk ligger i høyfjellet over Tyssedal, og benytter de samme magasinene som er brukt til kraftproduksjon i området i mer enn 100 år. Utbyggingen har minimale miljøkonsekvenser og selv om kraftverkene er små, kan de forsyne om lag 2100 husstander med elektrisitet.

 • Statkraft inngår avtale om vindkraftutvikling på Orknøyene

  12.05.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 12. mai 2005) Statkraft innleder samarbeid med selskapet Fairwind på Orknøyene. Målet er i første omgang å forberede en større utbygging av vindkraft, samt legge til rette for utvikling av andre fornybare energiformer på Orknøyene.