Nyheter 2012

 • Nytt helse- og sikkerhetsforum for offshore vindkraft

  13.01.2014 nyheter

  Ni av verdens ledende utbyggere av fornybar energi har gått sammen om å danne en ny gruppe for vektlegging av helse og sikkerhet ved all aktivitet og utbygging innenfor offshore vindkraft - G9 Offshore Wind Health and Safety Association Limited.

 • Usikker is på regulerte vann

  13.01.2014 nyheter

  Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. Vi ber derfor alle som ferdes på eller nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

 • Endring i ansvarsfordeling i Statkrafts konsernledelse fra 1. februar 2013

  14.12.2012 nyheter

  Ansvarsområdene til Chief of Staff Hilde Bakken og Executive Vice President Power Generation & Industrial Ownership Steinar Bysveen vil bli endret 1. Februar 2013. Hilde Bakken vil bli konserndirektør med ansvar for Power Generation.

 • Klar tale fra Ungt energiutvalg

  14.12.2012 nyheter

  Stopp utviklingen av gasskraft og sats på nye og umodne teknologier for fornybar energi. Det er to av oppfordringene til Statkraft fra flertallet av ungdomspolitikerne i Ungt energiutvalg.

 • Statkraft på Zero2012

  20.11.2012 nyheter

  − Norge kan bli en klimapolitisk ledestjerne, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen på Zero-konferansen på Gardermoen 19. november. Statkraft er en av Zero-konferansens hovedsamarbeidspartnere.

 • Ny kraftkontrakt med Søral

  29.10.2012 nyheter

  Sør-Norge Aluminium Søral, har inngått kraftkontrakter med Statkraft, Agder Energi, Lyse, og Hydro for langsiktig, årlig tilførsel av opptil 2,6 TWh frem til 2020 med oppstart i 2013.

 • - CO2 er for billig

  29.08.2012 nyheter

  Det var bred enighet om at karbonprisen er for lav i Europa, da omveltningene i europeisk energibransje var tema på ONS onsdag.

 • Statkraft på ONS

  23.08.2012 nyheter

  Statkraft er godt representert på ONS i Stavanger 28. -31. august. Europas største fornybarselskap er selvsagt til stede på messens eget område for fornybar energi, og vil sammen med Lyse og Statnett arrangere seminaret Inside the energy revolution.

 • Smøla vindpark mot tiårsjubileum

  21.08.2012 nyheter

  I september er det ti år siden kong Harald åpnet Smøla vindpark. Ti-årsdagen markeres med både jubileumskonferanse og Åpen dag i vindparken.

 • Kulturhistoriske dammer

  03.08.2012 nyheter

  Dammene i vassdragene våre er ikke bare viktige for kraftforsyningen, de har også kulturhistorisk verdi. Vessingsjødammen i Sør-Trøndelag er blant dammene NVE vil presentere gjennom prosjektet Dammer som kulturminner.

  Vannkraft