De temmet vannet

19.10.2011 | nyheter

They tamed the water John Lyster and Thorleif Hoff 1953

To som har vært med på å temme mye vann: oppsynsmann John Lyster (t.v) og avdelingsingeniør Thorleif Hoff i 1953 (Foto: Statkrafts arkiv)

I en ny bok om Statkrafts ingeniørkunst gjennom tidene, ”De temmet vannet” , forteller forfatterne om ingeniørene som skapte selskapet som ble Europas største vannkraftprodusent. Det har blitt en spennende historie om en rivende utvikling i vannkraftens historie.

Forfatterne av boken er journalisten Ivar Sakne og historikeren Lars Thue. Ansvarlig for prosjektet i Statkraft er Trond Rostad. Lars Thue er historiker og har skrevet en rekke bøker og artikler om vannkraften i Norge, blant annet to av bindene i Statkrafts historie i tre bind som kom ut i 2006.

Dette er en bok om hvordan Norge ble verdensledende på store vannkraftutbygginger. Ingeniører og anleggsfolk ble stilt overfor helt nye utfordringer i enorme prosjekter.

Dette er en rikt illustrert praktbok hvor forfatterne tar leseren med ut i anleggsområdene, inn i tunnelene, opp på dammene og inn i kraftstasjonene.  Ingeniørene kommer selv til orde og forteller sine historier. Her er også tekniske tegninger og pedagogiske forklaringer på kraft- og utbyggingsteknologi. Gjennom dette har det vært forfatternes ambisjon også å beskrive Statkrafts sjel og om ingeniørkunst i storformat.