Statkraft inngår kraftkjøpsavtaler med to uavhengige vindkraftverk i Storbritannia

04.11.2010 | nyheter

Two PPAs signed in the UK three people in suits posing for picture

Foto: Joanna Mustoe, Dale Duncan og Tim Foster fra UK Renewable Origination på konferansen RenewableUK 2010. Foto: Anette den Ouden

Statkraft har inngått langsiktige kraftkjøpsavtaler med to uavhengige vindkraftverk i Skottland og Wales. Avtalene markerer lanseringen på Statkrafts virksomhet for handel med fornybar kraft i Storbritannia, og ble kunngjort på RenewableUK 2010 i Glasgow i går.

Begge vindkraftverkene har fått på plass bankfinansiering. Avtalene har en varighet på opp til 15 år og innebærer kjøp av elektrisitet og fornybare fordeler. Den ene avtalen dekker to vindparker i Wales, mens den andre omfatter en vindpark i Aberdeenshire i Skottland. To av vindparkene er operative, mens den tredje er under bygging.

- Statkraft har en ambisjon om å være ledende i Europa innen fornybar energi, og en pådriver for fornybar energi i Storbritannia, sier Asbjørn Grundt, konserndirektør for markedsoperasjoner og IT i Statkraft.
- I tillegg til å bygge vindkraftverk både på land og til havs, gjør Statkrafts omdømme, verdier og bakgrunn oss i stand til å kunne tilby uavhengige produsenter i Storbritannia fordelaktige kraftkjøpsavtaler, legger Grundt til.

- Dagens kunngjøring er en viktig milepæl både for Statkraft og uavhengige produsenter av fornybar energi, sier Tim Foster, leder for Renewable Originiation i Storbritannia.

- Avtalene viser tydelig at Statkraft, som en av de største produsentene i Europa, er et reelt alternativ til dagens seks store energileverandører i Storbritannia når det gjelder kraftkjøpsavtaler. Inngåelsen av de første kraftkjøpsavtalene er et bevis på at selskapets personlige og fleksible innstilling er av verdi for kraftprodusentene, samtidig som bankens finansieringskrav overholdes, tilføyer Foster.

Statkraft tilbyr både kortsiktige og langsiktige kraftkjøpsavtaler for alle typer fornybar energi basert på ROCs-ordningen eller feed-in tariffen, samt handelstjenester og markedsordninger.

Hva er en kraftkjøpsavtale?

En kraftkjøpsavtale er en forpliktelse til å kjøpe krafproduksjonen og tilhørende miljøverdier (Renewable Obligation Certificates eller Levy Exemption Certificates) over en avtalt periode. Avtalene kan løpe i opptil 15 år. Kraftkjøpsavtalene benyttes av produsenter til å skaffe finansiering for kraftutbygginger.