Nyhetsarkiv

 • Statkraft bygger vindparken Kilathmoy i Irland

  26.10.2018 nyheter

  Statkraft har besluttet å bygge vindparken Kilathmoy, sørvest i Irland. Vindparken vil få en effekt på 23,1 MW, og blir Statkrafts første i Irland.

  Vindkraft i Irland Vindkraft
 • Ulovlig okkupasjon av Statkraft-kontoret i Osorno i Chile

  24.10.2018 nyheter

  Om formiddagen tirsdag 23. oktober ble Statkrafts kontor i Osorno ulovlig okkupert av en gruppe på 27 personer. Statkraft-medarbeiderne som var på jobb ble tvunget til å forlate bygningen. Ingen kom til skade, og okkupantene ble fjernet av politiet senere på dagen.

 • Vannsituasjonen i Sør-Norge

  13.10.2018 nyheter

  Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.

 • Ambisiøs klimapolitikk kan skape stor økonomisk vekst

  05.10.2018 nyheter

  Verden undervurderer verdien av klimavennlige investeringer og bærekraftig politikk. Ifølge en ny rapport kan vi utløse så mye som 26 billioner amerikanske dollar i verdensøkonomien ved å ta riktige og nødvendige grep de neste 10-15 årene.

 • 5 millioner euro til misligholdsfond

  14.09.2018 nyheter

  Statkraft dekker opp tap i Nasdaq’s misligholdsfond med 5 millioner euro.

 • Statkraft blir eier av SAE Vind

  04.09.2018 nyheter

  Statkraft og Agder Energi har avtalt at Statkraft overtar alle andelene i vindkraftutviklingselskapet Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind).

 • Statkrafts Lavutslippsscenario 2018

  14.08.2018 nyheter

  For tredje året på rad presenterer Statkraft sitt globale lavutslippsscenario. Scenariet ser nærmere på de viktigste trendene innen energiteknologier og energimarkedene fram mot 2040. Scenariet viser en optimistisk, men realistisk utvikling, hvor teknologier og markeder sammen fører til betydelige fall i globale klimagassutslipp.

 • Statkraft fortsetter bygging av Storlia kraftverk i Eidfjord

  18.04.2018 nyheter

  Statkraft har besluttet at bygging av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune kan fortsette i et byggetrinn 2. Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet. Kraftverket er planlagt med en installasjon på ca. 8,5 MW.

 • Avtale om drift og vedlikehold av kontor-IT i Statkraft

  06.03.2018 nyheter

  Statkraft har inngått en avtale med teknologiselskapet HCL Technologies om drift og vedlikehold av Statkrafts administrative IT infrastruktur. Avtalen med HCL Technologies sikrer leveranser av IT infrastrukturtjenester til Statkrafts lokasjoner i 16 land.

 • Statkraft inngår kontrakt om turbinrehabilitering med Andritz Hydro AS

  28.02.2018 nyheter

  Statkraft har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS som skal utføre turbinrehabilitering i Kvilldal kraftverk. Arbeidet omfatter bytte av løpehjul, rehabilitering og utskifting av nødvendige turbindeler for alle de fire maskinene i kraftverket. Rehabiliteringen vil foregå om sommeren i 2020, 2021, 2022 og 2023.