Standard energiprodukter

Statkraft handler sikringsprodukter med industribedrifter, kraftprodusenter og distribusjonsselskap.

 • Finansielle brenselskontrakter

  Statkraft tilbyr sikringsløsninger for kunder med eksponering mot kull, gass og ulike oljeprodukter.

 • Kraft

  Statkraft er en av de største aktørene i det europeiske kraftmarkedet og handler med kraft i mer enn 20 europeiske land.

 • Fornybar energi

  Statkraft tilbyr sertifikater fra ulike fornybare energikilder, som for eksempel små eller store vannkraftverk og vindkraftanlegg.

 • Gass

  Statkrafts nåværende gassaktiviteter består av fem gasskraftverk i Tyskland, ett gasskraftverk i Norge, et virtuelt gasslager i Tyskland og langsiktige fleksible opphavskontrakter.