Kjøpe strøm?

Mann legger et puslespill med barn på tregulv.

Statkraft selger ikke strøm direkte til husholdninger, men vi tilbyr alle typer kraftavtaler gjennom våre eierandeler i andre energiselskap.

Statkraft selger ikke strøm direkte til husholdninger, men eier direkte eller indirekte selskapet Fjordkraft som tilbyr kraftavtaler til husholdninger.

Du kan velge mellom flere ulike typer kraftavtaler. De vanligste kraftavtalene er fastpris, variabel pris og markedspris.

Skal du velge fast- eller variabel strømpris? Hvilke elementer består strømregningen av og hvordan kan man bytte strømleverandør?

Det finnes i dag en rekke avtaler og ordninger du som strømkunde kan gå inn på. Etter som strømprisene de siste årene oppleves å ha steget, har også fokus på ulike prisavtaler blitt skarpere. Forbrukerveiledning og rådgivingstjenestene har også blitt mer omfattende. Linkene under kan være til nytte.

Hvem er billigst?

En oversikt over landsdekkende leverandører og en rangering av disse i forhold til pris finner du hos Forbrukerrådet:

Spare strøm

For en gjennomsnittshusholdning utgjør oppvarming rundt 60 prosent av energiutgiftene, varmtvann cirka 15 prosent og lys, matlaging og husholdningsapparater rundt 25 prosent.

Du finner mye nyttig informasjon på www.enova.no