Energiprodukter og tjenester

Statkraft er en av de største aktørene på det europeiske engrosmarkedet for elektrisitet. I tillegg opererer vi på det finansielle markedet.

 • Område og valuta

  Gjennom Statkraft Financial Energy tilbyr Statkraft en rekke prissikringskontrakter.

 • Råvarekombinasjoner og brenselsikring

  Energiprodukter som olje, gass, kull og kraft kjøpes og selges både fysisk og finansielt.

 • Virtuelle kraftverk og gasslagring

  Statkraft driver aktiv handel med virtuelle kraftverk (VPP) og gasslagringsprodukter med utgangspunkt i selskapets tilstedeværelse i det europeiske kraft markedet, dets kraftverk og aktiva i Norden og kontinental-Europa.

 • El-sertifikat

  Vårt datterselskap Statkraft Financial Energy er en av Sveriges største aktører innen svenske elsertifikater.

 • Kraftsalgsavtaler for småkrafteiere

  Statkraft kan hjelpe med utviklingen av små vind- og vannkraftverk. Vi bidrar til å sikre inntekt i fremtiden for slike prosjekter.

 • Energiservice

  Energiservice er et tjenestetilbud til store industriselskaper, der en rekke oppgaver overlates til Statkraft.

 • Analyse- & rådgivningstjenester

  Statkraft tilbyr analyse, risikostyring, innkjøp og optimaliseringsstrategier innen energihandel.