Åpenhet og integritet

Statkraft er et ledende vannkraftselskap, Europas største produsent av fornybar energi og en betydelig aktør innenfor handel med energi, og selskapet er avhengig av robuste markeder for å kunne nå ut til sine kunder.

Statkraft ønsker å fremme rettferdige og transparente markeder:

  • Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og profesjonell måte.
  • Vi overholder alle gjeldende lover og regler uansett hvor vi opererer.
  • Vi arbeider for sunn og god risikostyring, gjennomsiktig markedsatferd og integritet i alle våre forretninger.

Statkraft forholder seg til EUs "Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency" (REMIT), som skal fremme markedsintegritet og motvirke misbruk, og som setter krav om offentliggjøring av innsideinformasjon samtidig til alle markedsaktører på en effektiv og hensiktsmessig måte. 

Statkraft Energi AS offentliggjør viktige markedsmeldinger (Urgent Market Messages – UMM) for sine nordiske kraftproduksjonsanlegg på Nord Pool Spot på http://umm.nordpoolspot.com/ (på engelsk).

Statkraft Markets GmbH offentliggjør viktige markedsmeldinger (UMM):

  • for Statkrafts tyske kraftproduksjonsanlegg på dette nettstedet og på EEX Transparency Platform (på engelsk)
  • for Statkrafts britiske kraftproduksjonsanlegg på dette nettstedet

I tillegg publiserer Statkraft Markets GmbH og Statkraft Energi AS viktige markedsmeldinger (UMM) som ad hoc-meldinger (når de ikke er offentliggjort på Nord Pool Spot):

  • for tredjeparts anlegg der Statkraft bare har balanserende ansvar
  • når den vanlige UMM-publikasjonen ikke er tilgjengelig
  • når det dreier seg annen potensiell innsideinformasjon

Se lenker i høyre spalte til UMM-meldinger og ad hoc-meldinger.

Spørsmål angående Statkrafts overholdelse av markedsreguleringer kan rettes til følgende:

 

John Fahs

(Leder av Compliance for Market operations)
for spørsmål på norsk og engelsk
Tel: +47 24 06 74 16
Mobil: +47 95 99 82 34
E-post: John.Fahs@statkraft.com

Marek Dal-Canton

for spørsmål på tysk og engelsk
Tel: +49 21 16 02 44 280
E-post: Marek.Dal-Canton(at)statkraft.de

Anya Bissessur

for spørsmål på engelsk, tysk, fransk og norsk
Tel: +47 24 06 82 05
E-post: Anya.Bissessur(at)statkraft.com

For spørsmål angående Statkraft Energi AS, kontakt Compliance Officer John Fahs.

For spørsmål angående Statkraft Markets GmbH, kontakt Compliance Officer Marek Dal-Canton.

For spørsmål angående Statkraft Financial Energy AB, kontakt Compliance Officer Anya Bissessur.