Marie Boye Butenschøn

Marie jobber i enheten Corporate HR, som er en av Statkrafts støttefunksjoner på konsernnivå.

Fødselsår
1987

Nasjonalitet

Norsk

Utdanning
Master of Science i Ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, Oslo

Erfaring

Har jobbet med HR i Technip som er et multinasjonalt oljeserviceselskap, både under og etter endte masterstudier, og har hatt en rekke student- og lederverv i løpet av studietiden. Har også tidligere vært ansatt som ballettdanser i Nasjonalballetten.

Hvilken enhet jobber du for?
Jeg er ansatt i Corporate HR, som er en av Statkrafts støttefunksjoner på konsernnivå

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?
I min første traineerotasjon i konsern-HR jobbet jeg med Employer Branding, rekruttering og organisasjonsendring. Deretter roterte jeg til Utvikling og HR i forretningsområdet for kraftproduksjon. Der jobbet jeg med strategisk bemanningsplanlegging og et prosjekt med formål om å forbedre utnyttelsen av ressurser på tvers av geografi og avdelingstilhørighet. Jeg fikk også erfare hvordan det er å jobbe på Statkrafts regionale kontor i Dalen og som vedlikeholdsleder i vedlikeholdsgruppe Vinje i Telemark. Min tredje rotasjon var i konsernstrategi, der jeg jobbet med markedsanalyser og bidro til Statkrafts oppdaterte strategiske plattform for 2017. Den fjerde og siste rotasjonen er i min hjemmeenhet konsern-HR, der jeg skal bidra på et konsernomfattende endringsprosjekt.

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?
Statkraft fremstår for meg som en ideell arbeidsgiver: et stort og spennende selskap som er forankret i norske verdier og historie, og som har stadig voksende virksomhet i en rekke ulike land og innen en rekke ulike teknologier. Det føles svært meningsfylt og veldig spennende å jobbe med fornybar energi, med mål om å løse fremtidens klimautfordringer.