Eierstyring og selskapsledelse

Statkraft følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, men med avvik som følge av at selskapet ikke er børsnotert, har staten som eneeier og begrensninger i selskapets vedtekter. Statkraft forholder seg i tillegg til statens ti prinsipper for godt eierskap.

Les om mer om eierstyring og selskapsledelse i Statkraft.