2012

 • Statkraft AS: Vellykket utstedelse av euro-obligasjon

  20.11.2012 16.45 børsmelding

  Statkraft AS har gjennomført en vellykket utstedelse av obligasjon på EUR 700 million med 10 års løpetid. Utstedelsen ble gjort under selskapets eksisterende EMTN-program. Nøkkelinformasjon: Størrelse:…

 • Statkraft AS har intensjon om å utstede euro-obligasjon

  20.11.2012 09.19 børsmelding

  Statkraft AS har intensjon om å utstede en 10-årig obligasjon notert i euro av benchmark-størrelse under selskapets eksisterende EMTN-program. Transaksjonsprovenyet vil bli brukt til generelle…

 • Statkraft AS: Supplementer til EMTN Program

  19.11.2012 22.09 børsmelding

  I forbindelse med godkjente supplementer til Statkrafts EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen. For ytterligere informasjon, kontakt:   Stephan Skaane, Funding…

 • Statkraft - Finansiell kalender 2013

  15.11.2012 14.21 børsmelding

  Tidspunkt for offentliggjøring av Statkrafts resultater i 2013.   4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 - 14. februar 2013 Vedtatt årsresultat 2012 - 14. mars 2013   1. kvartal 2013 - 8. mai 2013 2.…

 • Statkraft AS - resultat for tredje kvartal 2012

  08.11.2012 08.00 børsmelding

  Akseptabelt resultat i et lavt kraftmarked (Oslo, 8. november 2012) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2012 et underliggende 1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1185 millioner kroner,…

 • Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2012

  31.10.2012 15.05 børsmelding

  Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2012 torsdag 8. november 2012 kl. 08.00. Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no .…

 • Statsbudsjettet: Utbytteforslag på 85 prosent for Statkraft

  08.10.2012 11.24 børsmelding

  Regjeringen foreslår i budsjettfremlegget for 2013, som ble lagt frem i dag, at Statkraft SF vil betale et utbytte på 5270 millioner kroner. Det utgjør 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets…

 • Statkraft bygger ytterligere to vindparker i Sverige

  27.09.2012 07.00 børsmelding

  (Oslo/Stockholm, 27. september 2012) Statkraft har besluttet å bygge vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. Arbeidene starter umiddelbart, og dermed vil Statkraft i samarbeid med SCA ha…

 • Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån

  14.09.2012 15.39 børsmelding

  Statkraft AS har i dag utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 700 millioner med forfall 18. mars 2013. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 • Statkraft AS - Utvidelse av sertifikatlån

  06.09.2012 13.51 børsmelding

  Statkraft AS har den 6. september 2012 utvidet eksisterende sertifikatlån ISIN NO0010657877 med NOK 500 millioner. Utestående i sertifikatlånet etter utvidelsen er på NOK 1 000 millioner.  Lånet løper…