2010

 • Statkraft og Norske Skog inngår langsiktig kraftkontrakt

  23.12.2010 13.14 børsmelding

  Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med Norske Skogindustrier ASA for leveranser til papirfabrikken på Skogn i Nord-Trøndelag. Kontrakten innebærer en leveranse på om lag 0.8 TWh per år i…

 • Statkraft og Finnfjord inngår langsiktig kraftavtale

  23.12.2010 08.00 børsmelding

  Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS i Troms om levering av kraft på 0,7 TWh per år i en periode fra og med 01.01.2011 til og med 31.12.2022…

 • Statkraft AS - Tilbakekjøp av sertifikatlån

  17.12.2010 16.59 børsmelding

  Statkraft AS har den 17. desember kjøpt tilbake pålydende NOK 130 millioner i ISIN NO0010591159 med forfall 8.2.2011. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser. Denne opplysningen er…

 • Statkraft SF - Stortinget vedtok økt innskuddskapital

  15.12.2010 17.39 børsmelding

  Stortinget vedtok i dag gjennom ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.   Beløpet skytes inn som innskuddskapital i Statkraft SF, som…

 • Statkraft SF - Regjeringen foreslår økt innskuddskapital

  26.11.2010 11.31 børsmelding

  Regjeringen foreslår i ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.   - Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til…

 • Finansiell kalender 2011

  18.11.2010 13.55 børsmelding

  4. kvartal og foreløpig årsresultat 2010 - 17. februar 2011 Vedtatt årsresultat 2010 - 17. mars 2011 1. kvartal 2011 - 19. mai 2011 2. kvartal 2011 - 18. august 2011 3. kvartal 2011 - 10. november 2011…

 • Statkraft AS - tredje kvartal 2010

  11.11.2010 08.00 børsmelding

  Akseptabelt resultat drevet av høyere priser og lavere produksjon   (Oslo, 11. november 2010) Høyere kraftpriser i spotmarkedene, men lavere produksjon, ga Statkraft et underliggende 1 driftsresultat…

 • Statkraft - Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2010

  05.11.2010 10.00 børsmelding

  Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2010 torsdag 11. november 2010 kl. 08.00.   Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs…

 • Statkraft AS - Utstedelse av sertifikatlån

  04.11.2010 15.19 børsmelding

  Statkraft AS har den 4. november utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 300 millioner. Sertifikatet forfaller 8. februar 2011. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12…

 • Statsbudsjettet: Utbytteforslag på 85 prosent for Statkraft

  05.10.2010 10.32 børsmelding

  Regjeringen foreslår i budsjettfremlegget for 2011, som ble lagt frem i dag, at Statkraft SF vil betale et utbytte på 5185 millioner kroner. Det utgjør 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets…