Sima

Sima kraftverk ligger i Eidfjord kommune i Hordaland.

Eierandel: 65 %
Produksjon: 3000GWh
Effekt: 1120 MW

Kraftverket omfatter reguleringsinnretninger og de to kraftstasjonene Lang-Sima og Sy-Sima i en felles fjellhall. Kraftproduksjonen startet i 1980.

Total lengde på utsprengte tunneler og sjakter er 61,3 kilometer. De største vannmagasinene er Langvatn, Rundavatn, Rembesdalsvatn og Sysenvatnet, alle med steinfylte damvegger. Kraftverket regulerer fossene Vøringsfossen, Skykkjedalsfossen og Rembesdalsfossen.

Sima kraftverk regnes som et fint eksempel på ingeniørkunst innenfor vannkraftutbygging. Målt i samlet effekt er Sima det nest største kraftverket i Norge.

Lang-Sima kraftstasjon utnytter nedbørsfelt over om lag 1100 meter over havet sør og vest for Hardangerjøkulen, det vil si fallstrekninger ned til Osafjorden i elvene Norddøla og Austdøla, foruten felt over om lag 1170 meter over havet som renner ut gjennom elven Sima. Fallhøyden er 1065 meter, og installert effekt i to aggregater er 500 MW.

Sy-Sima kraftstasjon utnytter nedbørsfelt fra Sima og øvre deler av Bjoreia med sideelvene Leiro og Isdøla. Fallhøyden er 905 meter, og installert effekt i to aggregater er 620 MW.

Statkraft har en eierandel på 65 prosent og har det daglige drifts- og vedlikeholdsansvaret for Sima kraftverk. Øvrige eiere er BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) med 26,25 prosent og SKL (Sunnhordland Kraftlag) med 8,75 prosent.